Ateisti sa sťažujú, nechcú v televízii toľko Benedikta XVI.

Ateisti sa sťažujú, nechcú v televízii toľko Benedikta XVI.

Spoločnosti Prometheus sa nepáči, koľko RTVS venuje priestoru odchodu pápeža Benedikta XVI. Na Radu pre vysielanie a retransmisiu poslali sťažnosť.

 

 

„Dovoľujeme si protestovať proti tomu, aby RTVS venovala neprimerane veľa priestoru náboženskej téme v súvislosti s abdikáciou pápeža," hovorí Ivan Hamráček zo Spoločnosť Prometheus - Klub mladých.

RTVS od pondelka kvôli abdikácii pápeža zmenila program, zásah do programovej štruktúry pritom nie je nijak mimoriadny, napríklad obšírnejšie o tom informuje TA3, vlastných spravodajcov a zmeny v programe robí aj Markíza a čiastočne aj TV JOJ. 

RTVS,  podobne ako mnohé zahraničné televízie, v priamom prenose prinesla poslednú generálnu audienciu pápeža Benedikta XVI. Upravila aj večerný program na Dvojke a bude vysielať špeciálne Správy a komentáre venované pontifikátu a abdikácii pápeža. Rádio Slovensko tiež mimoriadne zmení svoj program a bude sa pontifikátu a abdikácii pápeža venovať vo svojom vysielaní od 19:00 až do polnoci.

„Si dovoľujeme vyjadriť názor, že plánovaná zmena programu a zvýšená zameranie len na jednu náboženskú tému je v rozpore s poslaním RTVS," píše Hamráček. „Nesúhlasíme s takýmto jednostranným informovaním a propagovaním jednej cirkvi, ktoré odporuje ústave," píše.

Odvoláva sa na zákon o RTVS. Ten hovorí o tom, že RTVS má poskytovať vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov, rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj vedomostnej spoločnosti, utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti."