Noviny s obrovským nákladom propagujú jednu stranu

Noviny s obrovským nákladom propagujú jednu stranu Foto: Omédiách.com

Aj 25 rokov po konci komunizmu sú na trhu noviny, ktoré si zamilovali jedinú stranu. Sú takmer vo všetkých schránkach na Slovensku a objektivitu nepoznajú. Ideálna je pre nich strana TIP. Dvojtýždenník, ktorý vychádza v náklade viac ako milión výtlačkov a roznášajú ho do väčšiny domácnosti, propagoval stranu nielen na plochách označených ako inzercia, ale aj "spravodajskými" článkami. A to je pre médium, ktoré má byť objektívne, problém. Pokračovanie.