Pozor na nebezpečnú skupinu na WhatsAppe, skontrolujte deťom mobily

Pozor na nebezpečnú skupinu na WhatsAppe, skontrolujte deťom mobily

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje rodičov na skupinu “Přidej co nejvíc lidí” na sociálnej sieti Whatsapp, ktorá sa aktuálne šíri medzi žiakmi na Slovensku aj v Čechách. Skupina podľa spravodajstva z ČR sprístupňuje deťom pornografický obsah, explicitné videá vrážd a samovrážd.

Skupina existuje už dlhšiu dobu (minimálne od augusta 2023), avšak do pozornosti prišla až nedávno, kedy o nej varovali niektoré školy v ČR. Varovoania už zverejňujú aj školy na Slovensku. Skupina vyzýva svojich členov na ďalšie šírenie medzi kamarátmi a snaží sa ich vraj udržať aj vyhrážkami a opätovným pozývaním. Členom WhatsApp skupiny nie je možné sa stať vlastnou aktivitou, vždy musí prísť formou pozvánky od niekoho, kto sa už v tejto skupine nachádza.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti odporúča:

• skontrolujte svojim deťom mobilné telefóny. Preverte, v akých skupinách na sociálnych sieťach komunikujú;
• ak zistíte, že sa nachádzajú v skupine s podozrivým alebo nelegálnym obsahom, odporúčame situáciu nahlásiť polícii. Preverte aj to, či dieťa v skupine už komunikovalo a aké informácie o sebe potenciálne prezradilo;
• po nahlásení na polícii a vykonaní potrebných úkonov, alebo po zistení, že nejde o nelegálny obsah, môžete skupinu opustiť a zablokovať;
• poučte deti o type informácií ktoré nesmú na sociálnych sieťach zdieľať s ľuďmi, ktorých nepoznajú z fyzického sveta, napríklad:
   ◦ meno
   ◦ adresa
   ◦ vek
   ◦ trieda, ktorú navštevujú
   ◦ akékoľvek fotografie, vrátane fotografií z dovoleniek
   ◦ mená, telefónne čísla a kontaktné údaje ďalších kamarátov a známych

• rodičov tiež upozorňujeme na špecifický detail pri narábaní s možným objaveným obsahom. Podľa platnej legislatívy je rozširovanie detskej pornografie trestné, preto ak sa stretnete s takýmto typom obsahu, v žiadnom prípade si svojpomocne nevytvárajte zálohy, dôkazy, ani ich neposielajte ďalším ľuďom. V takomto prípade vždy ponechajte akúkoľvek manipuláciu s obsahom na políciu;
• na ochranu mobilných zariadení je možné použiť aj aplikácie rodičovskej kontroly, ktoré dokážu obmedziť prístup dieťaťa k istým typom aplikácií, napríklad sociálnym sieťam. Aplikácie rodičovskej kontroly často ponúkajú profily prispôsobené veku a poskytujú detailný prehľad, ktoré aplikácie dieťa použilo;
• aplikácie sociálnych sietí môžu poskytovať pokročilejšie možnosti riadenia obsahu, blokovania neželaných kontaktov, prípadne funkciu na nahlásenie škodlivého obsahu. Zoznámte sa s týmito funkciami, aby ste ich v prípade potreby vedeli využiť;
• zaujímajte sa o svoje deti a diskutujte s nimi o kybernetickej hygiene. Vytvorte si komunikáciou s deťmi priateľskú atmosféru, aby sa nebáli nahlásiť, keď si nie sú isté.