S blížiacimi sa voľbami počet neetických praktík výrazne narastá, upozorňujú odborníci

S blížiacimi sa voľbami počet neetických praktík výrazne narastá, upozorňujú odborníci Ilustr. foto: Markíza

Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR), zastupujúca odborníkov na komunikáciu a PR, upozorňuje na významný nárast využívania neetických praktík v aktuálnych volebných kampaniach na prezidenta, a to zvlášť v práve prebiehajúcom druhom kole. Vyzýva preto kandidátov a ich volebné tímy, aby v posledných dňoch kampane boli vzorom pre ľudí, bojovali férovo, upustili od neetických komunikačných praktík, verejne sa od nich dištancovali, nesúhlasili s nimi a vyzvali k tomu aj svojich politických podporovateľov. 

Odborníci na komunikáciu z APRSR sa zhodujú, že volebné kampane sprevádzajú časté etické porušenia ako je napríklad netransparentné financovanie, skryté mnoho krát za sumou pre jednu reklamnú agentúru, zneužívanie nekalých praktík, ako sú trollovia a falošné profily na sociálnych sieťach, účelové prieskumy verenej mienky v prospech jedného kandidáta, znehodnocovanie kampaňových vizuálov iných kandidátov, ale aj zavádzajúce a klamlivé tlačoviny.

Asociácia v minulosti pripravila Etický kódex volebnej kampane, ktorým by sa mali volebné tímy a kandidáti riadiť.

Zvlášť v druhom kole prezidentských volieb apeluje APRSR na profesionálne komunikačné tímy oboch kandidátov, aby upustili od šírenia nepreverených a zavádzajúcich informácií, od prekrúcania faktov, zastrašovania, vyvolávania strachu, obáv z vojny a  od polarizácie spoločnosti.

Nekalou kampaňovou praktikou je podľa APRSR napríklad vytvorenie falošnej webstránky protikandidáta s tvrdeniami, ktoré nepovedal, či online a print volebné noviny distribuované do domácností, so zavádzajúcim naratívom o protikandidátovi. Zavádzajúce a nekalým bojom o voliča sú aj informácie o podpore kandidátmi z prvej vlny alebo iných politických strán, pričom niektoré strany to popreli.

"Vo voľbách na prezidenta absentuje tolerancia a rešpekt voči protikandidátom. Za neetické považuje asociácia diskrimináciu, hanenie, či zosmiešňovanie kandidátov, ktoré sa deje najmä v online svete a to primárne podporovateľmi kandidátov. Takou je napríklad komunikácia postavená na sexuálnej orientácii kandidáta, ktorá silnie v týchto dňoch alebo deepfake videá zosmiešňujúce protikandidáta," píše vo vyhlásení asociácia.

„Práve u volených kandidátov a pri politických stranách, ktoré vládnu v krajine, riadia štát, vytvárajú legislatívu a nakladajú s financiami občanov očakávame, že budú vzorom a etickou autoritou. Nemali by sme v žiadnom prípade akceptovať, že vo volebných kampaniach a politickej komunikácii účel svätí prostriedky a klamstvo, nekalé praktiky, vyvolávanie strachu, negatívnych emócií a polarizácia spoločnosti je u politikov bežná prax a legitímnym nástrojom boja o moc a vládnutia. Bojujte, vládnite, ale férovo, tak ako to chcete od občanov a firiem,“ dodáva k etickej komunikácii vo volebných kampaniach šéfka etickej komisie APRSR Katarína Remiaš.

APRSR zastrešuje kľúčových odborníkov a agentúry v oblasti komunikácie a PR. Pred parlamentnými voľbami v minulom roku pripravila asociácia Etický kódex volebných kampaní, ktorý vytvára etické mantinely pre volebné kampane. Tie vychádzajú zo zaužívaných etických štandardov v spoločnosti, v náboženstve, ale tiež z etických kódexov kampaní a komunikácie bežných v komerčnej sfére.