Marketing

Spoločnosť Kofola v tajnosti chystá nové nápoje

Spoločnosť Kofola v tajnosti chystá nové nápoje

Politická strana hľadá hovorcu cez inzerát

Politická strana hľadá hovorcu cez inzerát

Foto: supermusic.sk

Symbolom 80-tých rokov sa v prieskume stal Matelko a trabant

Strana 65 z 66