Testovanie v BILLA: Na čerstvých potravinách si koronavírus domov neprinesiete

Testovanie v BILLA: Na čerstvých potravinách si koronavírus domov neprinesiete Ilustr. foto Billa

Zo šestnástich náhodne vybraných predajní BILLA na území celého Slovenska sa koronavírus nepotvrdil ani v jednej.

 

Potvrdzuje to analýza, ktorú si nechal vypracovať reťazec ako prvý na Slovensku. Testovaním povrchov na prítomnosť vírusu spoločnosť preukazuje, že COVID-19 sa neprenáša čerstvými potravinami ani pečivom. Obavy Slovákov, ktorí práve z tohto dôvodu uprednostňujú trvanlivé produkty pred čerstvými, sú preto neopodstatnené. Odbornú analýzu BILLA realizovala v spolupráci s akreditovaným laboratóriom Eurofins Food Testing Slovakia na začiatku júna, kedy už boli v platnosti značne uvoľnené opatrenia.

Pracovníci laboratória odobrali vo vybraných predajniach BILLA stery z viacerých náhodne vybraných povrchov: pokladničného pásu, rúčky nákupného košíka, papriky, červeného jablka a klasického rožka. Vzorky odoberali náhodne počas plnej prevádzky v čase od 8:00 do 11:00 hodiny. „Všetky výsledky testov sú negatívne, nebolo teda potvrdené, že by sa koronavírus prenášal potravinami. A keďže je pre nás veľmi dôležitá pravidelná dezinfekcia predajní, prítomnosť vírusu nebola zistená ani na najviac rizikových povrchoch, akými sú rúčky nákupných košíkov či pokladničné pásy,“ uviedla Marcela Bachratá, vedúca oddelenia kvality BILLA.

Reťazec za tento výsledok vďačí zavedeným preventívnym opatreniam, ktoré sú nad rámec povinných, a tiež pravidelnej a dôkladnej dezinfekcii. “Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že okrem testovaných povrchov sa vírus nepotvrdil ani u žiadneho z našich zamestnancov,” dopĺňa hovorkyňa spoločnosti BILLA Kvetoslava Kirchnerová.

Vyberajte pohľadom, až potom rukami

Aj napriek zmenám v nákupnom správaní ľudí počas korony, mnoho zákazníkov má ešte stále vo zvyku produkty chytať do rúk a skúšať, ktoré sa im viac pozdávajú. Bezpečný nákup by mal však prebiehať opačne. “Pomocou praktikých rád v jednotlivých čerstvých úsekoch učíme našich zákazníkov, že ovocie, zeleninu a pečivo si treba najskôr vybrať pohľadom, až potom naň siahať rukami. A pri manipulácii s nebaleným pečivom, ovocím a zeleninou vždy používať rukavice, ktoré sú pre zákazníkov k dispozícii“ upresňuje Marcela Bachratá.
V súčasnej situácii s koronavírusom okrem toho naďalej platí, že zákazníci sú povinní nosiť na tvári rúška či iné prekrytie nosa a úst a pri vstupe do prevádzky si dezinfikovať ruky.

Čerstvé a ideálne slovenské

Neexistuje dôkaz o tom, že sa koronavírus šíri jedlom alebo dotýkaním sa surového ovocia či zeleniny. Aj podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, prenos potravinami je nepravdepodobný. Koronavírusy potrebujú pre svoj rast hostiteľa (človek alebo zviera), aj preto sa nemôžu množiť v potravinách. Väčšie riziko spočíva v tom, že sa vírus dostane na ruky a potom sa dotknete očí, nosa alebo úst. Pri skladovaní čerstvých potravín nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia a pred konzumáciou alebo prípravou ich stačí umyť pod tečúcu vodou. Počas letnej sezóny, kedy je v obchodoch dostatok lokálneho ovocia a zeleniny, by mali Slováci uprednostňovať práve tieto výrobky. Nielenže podporujú imunitu a sú 100 % čerstvé, ale aj na základe našich náhodne vykonaných testov sú aj bezpečné.

Najnovšie