Rada pre vysielanie a retransmisiu má nových členov

Rada pre vysielanie a retransmisiu má nových členov pravda.sk

Novými členmi licenčnej rady sú Marta Danielová, Vladimír Holan a Ľubomír Kmec.

 


Národná rada v utorok v tajnom hlasovaní zvolila troch nových členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Od 16. decembra začína funkčné obdobie novinárke na voľnej nohe Marte Danielovej, od 27. januára dôchodcovi Vladimírovi Holanovi a aj Ľubomírovi Kmecovi, ktorý je konateľom a riaditeľom spoločnosti Hl-Reklama. Do rady sa hlásilo spolu 15 kandidátov. Na zvolenie bola potrebná nadpolovičná väčšina prítomných hlasov. Všetci traja boli zvolení rovnakým počtom hlasov 72 poslancov.

 

Danielovú do rady navrhla spoločnosť Slovak Millennium Development Goals a Spoločnosť Alexandra Dubčeka, Holana Akadémia umení v Banskej Bystrici a Kmeca občianske združenie Sonet.

15. decembra sa v rade skončí členstvo Dane Podrackej, tá pri novej voľbe získala len jeden hlas, a 26. januára budúceho roka Milanovi Vendrinskému a Vladimírovi Holanovi, ktorý bol opätovne zvolený.

Licenčná rada má deväť členov so šesťročným funkčným obdobím. Mesačná odmena za členstvo v rade je vo výške polovice platu poslanca NRSR.