Dôležité: Od 15. 10. platia nové pravidlá pri nosení rúška, prinášame podrobnosti

Dôležité: Od 15. 10. platia nové pravidlá pri nosení rúška, prinášame podrobnosti Ilustr. foto: MZČR

Ústredný krízový štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku prijal nasledovné opatrenia platné od 15. októbra:

Nové opatrenie k noseniu rúšok platí od štvrtka 15. októbra od 6.00 ráno do odvolania.

Prekryté musia byť ústa a aj nos.
Za primeranú ochranu dýchacích ciest považujeme rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál alebo šatku.

Výnimky z nosenia rúšok majú iba:

✅deti do 6 rokov, pre deti od 3 do 6 rokov však platí dôrazné odporúčanie pohybovať sa na verejnosti (v exteriéri, interiéri alebo prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy) s prekrytím horných dýchacích ciest
✅osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce (extraviláne), pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
✅osoby so závažnými poruchami autistického spektra
✅žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
✅osoby pri výkone športu
✅fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie
✅nevesta a ženích pri sobáši
✅umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
✅tlmočníci do posunkovej reči pri výkone povolania
✅zamestnanci, ktorí sa na pracovisku v interiéri nachádzajú sami.

Odporúčame aj: Dôležité: Ako budú od 15.10. fungovať prevádzky, prinášame podrobnosti

„Ochrana horných dýchacích ciest má veľký význam pri prevencii ochorení prenášaných z človeka na človeka respiračnou cestou. Predstavuje bariéru medzi človekom a vonkajším prostredím. Výrazne znižuje množstvo potenciálne nákazlivých kvapôčok vo vdychovanom a aj vydychovanom vzduchu. Rozhodnutie o povinnom nosení rúšok v exteriéri, bolo prijaté na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie s ohľadom na prognózy jej vývoja. Počet potvrdených prípadov ochorenia Covid-19 výrazne narastá. Navyše, nosičmi vírusu sú aj osoby bez príznakov ochorenia,“ vysvetľuje hlavný hygienik Ján Mikas.