Poistenci VšZP majú zabezpečenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Rokovania VšZP so zástupcami združení ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa skončili dohodou na pokračovaní zmluvného vzťahu. Poistenci tak majú i naďalej zabezpečenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Po náročných rokovaniach sa VšZP a zástupcom ambulantného sektora podarilo nájsť prienik požiadaviek a možností oboch strán. Rokovania o zásadných a principiálnych úpravách zmluvných podmienok sú ukončené a pred nimi je už len administratívne dotiahnutie dohody.

„Okrem celoplošného navýšenia základných cien s vplyvom na najširšie spektrum ambulancií sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (PZS) ponúkli aj zazmluvnenie nových výkonov. Tie by, okrem iného, mali prispieť aj k skráteniu čakacích dôb u špecialistov, u ktorých evidujeme nadpriemerne dlhé termíny na vyšetrenie. Novými zmluvnými podmienkami sme tiež vytvorili priestor pre finančné stabilizovanie viacerých odborností, ktoré boli dlhodobo podfinancované a boli teda identifikované ako tie, kde je potreba finančnej podpory výraznejšia,“ uvádza Richard Strapko, generálny riaditeľ VšZP. Ide napríklad o FBLR, pediatrickú neurológiu, psychiatriu, pneumológiu, hematológiu, dermatovenerológiu a ďalšie.

Nové zmluvné podmienky teda predstavujú vyváženú kombináciu všeobecných a individuálnych zmluvných úprav, a to tak v záujme pacienta ako aj PZS.