TA3 hrozí sankcia za tlačovku, kde Fico kritizoval Kisku

TA3 hrozí sankcia za tlačovku, kde Fico kritizoval Kisku Reprofoto TA3

TA3 pár dní pred voľbami odvysielala zostrihanú tlačovú besedu. Hoci bola avizovaná ako predstavovanie eurokandidátov Smeru, Robert Fico a Maroš Šefčovič v nej využili priestor na útoky na Andreja Kisku.

 


Licenčná rada na základe sťažnosti začala správne konanie voči vysielateľovi TA3 vo veci možného porušenia ustanovenia zákona o objektívnosti a nestrannosti spravodajských
a politicko-publicistických programov a ustanovenia týkajúceho sa predvolebného vysielania.

 

Podľa sťažovateľa TA3 hrubo porušila pravidla v predvolebnom prezidentskom boji, keď umožnila  Ficovi pod zámienkou euro volieb prezentovať svoj jednostranný názor na protikandidáta. Výrazným spôsobom pri tejto činnosti pomohol aj Šefčovič, napísal sťažovateľ.

V odvysielanom obsahu prevažovala téma prezidentských volieb. Fico priamo vystríhal pred voľbou Kisku za prezidenta SR, pričom jeho prípadné zvolenie označil za hrozbu pre Slovensko v súvislosti so zahraničnou politikou a vnímaním SR v zahraničí. Fico viackrát označil Kisku za dobrodruha v oblasti zahraničnej politiky a poukázal na jeho vyjadrenie a tiež poukázal na vzťah Kisku k scientologickej cirkvi. Šefčovič vyzdvihoval prácu, pôsobenie a skúsenosti Fica v súvislosti so zahraničnou politikou a poukazoval na potrebu, aby budúci prezident patril do istej „politickej rodiny", ďalej na nevyhnutnosť jeho politických skúseností a osobných politických kontaktov.

Odporúčame aj: Novinári na tlačovke sadli Ficovi na lep

Podľa materiálov kancelárie rady pri tlačových besedách odvysielaných naživo sa istá miera tolerancie pripúšťa, kedy nie je možné reagovať na odznené hneď. V danom je zrejmé, že odvysielaný obsah je výsledkom redakčnej selekcie a spracovania vysielateľa.

Podľa názoru kancelárie rady v zostrihu z tlačovej besedy prevažovala téma prezidentských volieb nad témou volieb do EP. Fico v nej bol jednostranne prezentovaný ako vhodnejší kandidát na post prezidenta. V súvislosti s Kiskom odznela priama výstraha pred jeho voľbou ako pred hrozbou pre SR. Fakt, že nie je politikom a že je politicky neskúsený, bol prezentovaný jednostranne ako negatívum. Ako dotknutá strana nedostal priestor na vyjadrenie. Nakoľko išlo o zostrih besedy a nie o jej priamy prenos, mal vysielateľ možnosť zabrániť skĺznutiu z témy volieb do EP k téme prezidentských volieb, resp. získať i vyjadrenie Kisku.

Hneď na druhý deň odvysielala TA3 ďalšie zostrihané tlačové besedy, z ktorých vyšiel v lepšom svetle opäť Fico.

Viac: TA3 vystrihla nepríjemné otázky novinárov na Fica

Aktualizácia o stanovisko TA3 (29. mája): "V čase volieb sa špeciálne na televízie sústreďuje zvýšená pozornosť zameraná na ich vysielanie aj vzhľadom na to, že ide o extrémne exponovaný vysielací čas, ktorý sa riadi špeciálnou legislatívou. Z tohto pohľadu chápeme, že sa zvyšuje aj počet sťažností v súvislosti s vysielaním. Televízia TA3 však vždy postupuje profesionálne a v súlade s platnou legislatívou. Historicky sme najmenej sankcionovanou televíziou. Aktuálne čakáme na doručenie presného znenia predmetu sťažnosti, ku ktorému sa Rade vyjadríme, avšak sme presvedčení, že aj v tomto prípade televízia postupovala v súlade so zákonom."