Otvorený list dekanke: Zvážte prítomnosť Rostasa na konferencii a svoje vyjadrenia

Otvorený list dekanke: Zvážte prítomnosť Rostasa na konferencii a svoje vyjadrenia Foto: FB Konferenciie FMK

Absolvent Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave napísal otvorenlý ist dekanke fakulty Dane Petranovej. Pod list sa podpisujú desiatky študentov aj absolventov školy.

 

Vážená pani dekanka, zástupcovia médií a drahí priatelia našej alma mater,

my absolventi, študenti a ľudia, ktorým záleží na imidži Fakulty masmediálnej komunikácie a dôveryhodnosti jej pedagógov a študentov, verejne odsudzujeme vystúpenie Tibora Rostasa na konferencii Megatrends and media 2017.

Vítame iniciatívu odborne analyzovať nové trendy v médiách. Súhlasíme s tým, že kritický pohľad na médiá je zručnosť, ktorou je dôležité disponovať. Zvlášť dnes, kedy sa na nás valia zámerne prekrucované informácie z takzvanej alternatívy.

Vedecký prístup, ktorý ste nám vštepovali, tvrdí, že výroky musia byť overené uznávanou odbornou autoritou alebo výskumom. Nestačí sa odvolávať na vágne „utajované dokumenty", „new world order" či „farmaceutickú loby" tak, ako to robí periodikum pána Rostasa. Alternatíva sa nerovná lžiam.

 Odporúčame aj: Pár príkladov, ako Zem a Vek šíri klamstvá a manipulácie

Pán Rostas má plné právo publikovať vo svojom súkromnom médiu, čo uzná za vhodné a je v medziach zákona. My ako ľudia, ktorým záleží na dobrom mene Fakulty masmediálnej komunikácie, máme právo vyjadriť svoj protest proti jeho účasti na akademickej vedeckej konferencii.

Podrobnosti o kauze:

 

Poslaním FMK je „šíriť poznanie, rozvíjať vzdelanosť spoločnosti v študijnom odbore masmediálne štúdiá a podporovať rozvoj osobnostných a profesionálnych kvalít členov jej akademickej obce". Rozhodnutie akceptovať ponuku Tibora Rostasa vystúpiť s príspevkom je v hrubom rozpore s týmto poslaním.

Nechceme mať pocit horkosti z toho, že vlastne nemáme žiadny argument, prečo obhajovať FMK a svoje vzdelanie. Ak inštitúcia, ktorá má vzdelávať k mediálnej gramotnosti a ku kritickému mysleniu, legitimizuje dezinformačné médiá, ktoré vedome šíria klamlivé informácie, je to veľmi smutný paradox.

Stále si chceme zachovať vieru v školu, na ktorej sme prežili roky, ktoré formovali naše charaktery a našu odbornosť. Chceme byť naďalej hrdí na roky strávené na tejto univerzite.

Pani dekanka, zvážte, prosím, prítomnosť T. Rostasa na konferencii a zvážte, prosím, aj vyjadrenia, ktorými jeho prítomnosť obhajujete. Zastupujete nielen vzdelávaciu inštitúciu, ale aj tisícky jej absolventov a priaznivcov.

Na tomto inku nájdete rastúce množstvo signatárov otvoreného listu - v čase odosielania tohto mailu ich bolo 160. Väčšina z nich sú absolventi, aktuálni študenti a ľudia, ktorí na konferencii vystúpili v minulosti.

Branislav Macko, absolvent