Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia má nového predsedu

Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia má nového predsedu Foto: IAB Slovakia

Správna rada IAB Slovakia si zvolila nového predsedu.

 


Stal sa ním Miroslav Pagáč z agentúry Zenith. Na tejto pozícii nahradil Michala Žatkuliaka, ktorý v januári ohlásil odchod zo spoločnosti Ringier Axel Springer, informuje v tlačovej správe IAB Slovakia.

 

„Chystáme novinku v segmente vzdelávania, nakoľko stále vnímame silný nedostatok skúsených pracovných síl či už na strane agentúr ako i médií. S vyššie spomínaným vzdelávacím projektom bude spojená aj certifikácia a verifikácia vedomostí a zručností z oblasti digitálneho marketingu," povedal nový predseda Správnej rady Miroslav Pagáč , ktorý zastáva v súčasnosti funkciu Digital Director agentúry Zenith.

„Tento rok sa budeme v združení po dlhšom čase venovať aj výskumu v oblasti internetovej reklamy a jej efektivity. Spoločne s Tomášom Gregorom z agentúry Digiline stojíme v čele tohto projektu, na ktorom budú participovať aj mnohí ďalší zástupcovia členských médií a agentúr," dodal.

Ďalším cieľom Správnej rady je pre členov združenia ako aj ostatné subjekty slovenského internetového trhu pripraviť právnu analýzu ochrany osobných údajov v rámci digitálneho ekosystému, ktorá bude v súlade s GDPR a s novým slovenským zákonom o ochrane osobných údajov. „Našou snahou bude právne podložené postupy implementovať do návrhu Kódexu správania, ktorý by bol akreditovaný samotným Úradom pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky," povedal Pagáč.

Správna rada si zvolila za druhého podpredsedu Mateja Kolarovského z agentúry GroupM. Nahradil na tejto pozícii Pavela Zajceva, ktorý ukončil svoje pôsobenie v News and Media Holding.
Matej Kolarovský bol od roku 2016 mentorom vzdelávacieho programu Digital Master Course.

Funkčné obdobie súčasnej Správnej rady je stanovené do januára 2019, kedy sa budú na valnom zhromaždení združenia konať nové voľby.

Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia (predtým Asociácia internetových médií) vzniklo v máji 2005 ako združenie subjektov pôsobiacich na slovenskom internetovom trhu, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť informovanosť o internete a možnostiach jeho využitia ako reklamného média. V súčasnosti má IAB Slovakia 39 členov.