Samosprávy môžu počas epidémie rokovať a hlasovať online, k dispozícii majú zadarmo systém GAMO Meet

Samosprávy môžu počas epidémie rokovať a hlasovať online, k dispozícii majú zadarmo systém GAMO Meet Ilustr. foto GAMO

Riešením zasadnutí samospráv počas epidémie je online. Hlasovanie per rollam nie je budúcnosť.

Obecné a krajské zastupiteľstvá môžu počas pandémie rokovať a hlasovať online, návrh tento týždeň schválila vláda. Aby online zasadnutie prebiehalo konfortne a zároveň bezpečne samosprávy môžu využívať videokonferenčný systém GAMO Meet, ktorý poskytuje prevádzkovateľ až do odvolania zadarmo.

Systém GAMO Meet ponúka skupinám až do 30 účastníkov komunikovať v čase a bez rizík, pričom dáta, ktoré ukladá v cloude, sú bez bezpečnostných chýb.

Riešenie videocall GAMO Meet poskytuje pre rokovania zastupiteľstiev na Slovensku tieto výhody:

• Jednoduché pripojenie
• Intuitívne ovládanie
• 30 účastníkov v bezplatnej prevádzke do odvolania
• V prípade privátneho riešenia nie je počet limitovaný
• Jednoduché zdieľanie obrazovky – zdieľať je možné prezentácie, dokumenty, videá...
• Hlasovací systém v čase
• Vyhodnocovanie hlasovania v čase
• Ponúka moderátorom riadenú diskusiu:
    - vypnutie mikrofónov účastníkov, aby nezasahovali do výkladu moderátora
    - zapnutie mikrofónov, pokiaľ sú k diskusii vyzvaní
    - spoločná debata
• Uchovanie záznamov videokonferencie, následné zdieľanie s oprávnenými účastníkmi a archivácia bez bezpečnostných rizík

Prihlásenie je jednoduhé

Plne automatizované riešenie je k dispozícii prihlásením sa cez webový portál meet.gamo.sk prostredníctvom účtu Office 365 alebo Gmail, alebo registráciou priamo na portáli. Žiadna ďalšia inštalácia do zariadenia nie je potrebná.

GAMO Meet poskytuje maximálnu bezpečnosť

Služba GAMO Meet je cloudovým riešením, poskytovaným z GAMO Cloud, ktorý spĺňa všetky prísne nariadenia Európske únie o GDPR a je z pohľadu bezpečnosti poskytovateľ cloudových služieb certifikovaný štátom pre poskytovanie štátnych cloudových služieb, pravidelne preverovaný najvyššími certifikačnými autoritami.

Okrem základnej funkčnosti garantuje ďalšie nadštandardné bezpečnostné benefity:
• Datacentrum na území SR disponuje certifikátom NBÚ a uložené dáta neopúšťajú SR
• Dostupnosť cloudových služieb je na úrovni 99,97 %
• Najvyššiu úroveň bezpečnosti dát a ochrany osobných údajov v cloude podľa noriem ISO 27001, ISO 27018 a certifikácie CSA Star

Na požiadanie je k dispozícii aj vo forme privátneho riešenia, ktoré nemá obmedzenie na počet používateľov, ktorí vedú videohovor.