365.labb otvára vo svojich priestoroch inovačné centrum vybavené modernými technológiami

365.labb otvára vo svojich priestoroch inovačné centrum vybavené modernými technológiami Foto: 365.bank

Komunitno-coworkingový projekt 365 banky, ktorý funguje v Banskej Bystrici, poskytuje svoje zázemie viacerým zaujímavým organizáciám. Najnovším prírastkom 365.labb je Innolabb – inovačné centrum moderných technológií, v ktorom si môžu študenti, startupy, ale aj verejnosť vyrobiť prototypy svojich projektov, zúčastniť sa na workshopoch a prepojiť tak svoje teoretické poznatky s praxou.

„V 365.labbe prepájame miestne komunity a vytvárame im potrebné zázemie na ich fungovanie, rozvoj a spájanie know-how. Združujeme tu viaceré organizácie, startupy, influencerov, kreatívcov, umelcov, ale aj ďalších podnikavcov. Sme veľmi radi, že vo svojich priestoroch môžeme privítať aj inovačné centrum moderných technológií Innolabb, ktoré svojím fungovaním zodpovedá našej DNA a hodnotám,” hovorí Kristína Katreniaková, community manager v 365.labb.

Foto: 365bank

V historickej budove 365.labbu fungujúcej na princípe zero waste, 365.bank podporuje a združuje viaceré lokálne projekty. Jeho stáli členovia využívajú celé zázemie Labbu zadarmo a „platia“ len svojím know-how. Vytvárajú obsah, organizujú rôzne podujatia, diskusie a workshopy. Zastúpenie tu majú hlavne ekologické, startupové, technologické či umelecké témy. Vďaka projektom, ako je Innolabb, sa napríklad podarilo vytvoriť aj ochranné bezpečnostné štíty, ktoré putovali zdravotníkom.

„Všetkých, ktorí k nám prídu, chceme zbaviť predsudkov a strachu, lebo sme presvedčení o tom, že každý z nás je schopný tvoriť. Chceme, aby ľudia spolu s nami skúšali, experimentovali, nebáli sa a využívali svoj potenciál. Chceme byť čo najviac otvoreným miestom pre všetkých, podporovať inovácie a tvorivosť. Malými krokmi aj v takom malom meste, ako je Banská Bystrica, resp. v Banskobystrickom kraji, môžu vzniknúť veľké nápady. O tom sme presvedčení!“ hovorí Veronika Klesniaková, koordinátorka v Innolabbe.

Foto: 365bankInnolabb poskytuje študentom, verejnosti, ale aj spoločnostiam potrebné zázemie na návrh a výrobu jednoduchých i pokročilých prototypov, ako aj potrebné softvérové vybavenie na prácu s grafikou a programovanie. Súčasťou aktivít je aj mentoring, rozvoj soft skills a technicky zamerané workshopy. Jeho cieľom je podporovať vedomosti a zručnosti a zabezpečiť prístup k novým technológiám.