Prieskum: LinkedIn majú jeho slovenskí užívatelia radšej ako Facebook

Prieskum: LinkedIn majú jeho slovenskí užívatelia radšej ako Facebook Foto: Divina

LinkedIn je považovaný najmä za pracovnú sociálnu sieť. Dve percentá ľudí sa však vďaka nemu dočkali aj pozvania na rande. Jeho užívatelia ho majú radšej ako iné sociálne siete, ktoré používajú. Obsah sa tu omnoho viac číta, ako tvorí. Užívatelia vyhľadávajú najmä novinky z brandže a z biznisu vo všeobecnosti. LinkedIn tak čiastočne nahrádza aj funkciu špecializovaných médií. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumu LinkedIn užívateľov na Slovensku, ktorý zrealizovala prieskumná agentúra Go4insight spolu s odbornými garantmi na vzorke viac ako 1 400 respondentov.

„Prieskum sme sa rozhodli zrealizovať, keďže LinkedIn aktuálne zažíva aj u nás časy rastu a lokálne údaje o užívateľoch, ich zvykoch a preferenciách doteraz neboli vôbec k dispozícii,“ vysvetľujú managing partneri Go4insight Július Filo a Rastislav Kočan.

Z výsledkov vyplynulo, že medzi bežnými užívateľmi LinkedIn-u na Slovensku je približne rovnaký podiel mužov aj žien. Väčšina užívateľov sú najmä tridsiatnici a mladší štyridsiatnici, z regionálneho hľadiska dominujú užívatelia z Bratislavského kraja, ktorí tvoria takmer polovicu bežných užívateľov.

Prakticky všetci užívatelia LinkedIn-u využívajú paralelne aj iné sociálne siete. LinkedIn však hodnotia lepšie ako Instagram, Twitter, Tik-Tok alebo Facebook. Práve Facebook je medzi užívateľmi LinkedIn-u najmenej obľúbený.

Aké sú zvyky a preferencie LinkedIn užívateľov?

Až dve tretiny užívateľov využívajú LinkedIn výlučne alebo predovšetkým pre pracovné účely. Pritom viac ako dve pätiny užívateľov sú zaregistrovaní na sieti 5-9 rokov. Priemerný „gap“ medzi registráciou a aktívnym využívaním sú dva roky. Dve tretiny užívateľov majú na sieti do 500 spojení.

„Často panuje názor, že LinkedIn je sieťou „personalistov“ a tých, čo hľadajú prácu. Najväčšia časť užívateľov - 14 % však pracuje v marketingu. Nasledujú „sales“ a rôzne IT pozície,“ vysvetľuje Simona Mištíková z PR agentúry DIVINO, ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti tvorby stratégií a obsahu na LinkedIn-e.

Za najdôležitejší benefit, ktorý LinkedIn poskytuje svojim užívateľom, je networking. Užívatelia tu trávia čas najmä kvôli získaniu odborných informácií, noviniek z brandže a z biznisu vo všeobecnosti. LinkedIn sa tak stal aj informačným médiom a nahrádza čiastočne funkciu špecializovaných médií, tvrdia autori prieskumu.

Z prieskumu vyplynulo, že užívatelia tu príspevky omnoho častejšie čítajú, resp. si ich pozerajú - a to na dennej báze (47 %) aj celkovo (87 %). „Aktívne vytváranie príspevkov je realizované oveľa menej. Na týždennej báze vytvára príspevky 16 % opýtaných, častejšie len 2 %,“ komentuje výsledky Ľubomíra Mardiaková, PR manažérka DIVINO, ktorá bola jednou z odborných garantov prieskumu.

Koľko trávia užívatelia na LinkedIn času?

Bežný užívateľ strávi na LinkedIn-e 8 hodín za mesiac (mediánová hodnota), čo predstavuje približne 2 hodiny týždenne. LinkedIn aspoň raz za mesiac navštevuje 91 % užívateľov a každý deň túto sociálnu sieť navštívi 53 % z nich. Obsah na LinkedIn-e konzumujú užívatelia viac cez mobil ako cez počítač. Aplikáciu LinkedIn využíva 87 % respondentov.

Informácie o prieskume
Prieskum „LinkedIn je in 2022“ bol realizovaný počas 9 týždňov, od 5. júla 2022 do 4. septembra 2022. Do prieskumu sa celkovo zapojilo viac ako 1 600 respondentov, po analýze a kontrole odpovedí sa celkový počet respondentov ustálil na úrovni 1 446 kompletne a kvalitne vyplnených dotazníkov. Prieskum dostatočne presne popisuje bežných užívateľov LinkedIn-u, ktorí ho aj aktívnejšie využívajú. Kompletné výsledky prieskumu si môžete stiahnuť tu.