Otvorený list premiérov ôsmich krajín veľkým digitálnym platformám (CELÉ ZNENIE)

Vážení riaditelia veľkých digitálnych platforiem,

obraciame sa na Vás v naliehavej veci a vyzývame Vás, aby ste konali. Demokratické štáty na celom svete bojujú proti dezinformáciám, ktoré podkopávajú náš mier a stabilitu. Bez Vašej spolupráce však tento boj nevyhráme.

Technologické platformy, ako je tá vaša, sa stali virtuálnymi bojiskami a nepriateľské cudzie mocnosti ich zneužívajú na šírenie falošných naratívov, ktoré sú presným opakom spravodajstva založeného na faktoch. Dezinformácie sú jednou z ich najdôležitejších a najúčinnejších zbraní. Vytvárajú a šíria falošné naratívy s cieľom strategicky presadiť nepriateľské ciele.

Moldavsko čelí výraznej informačnej vojne od začiatku brutálnej invázie Ruska proti nášmu susednému štátu, Ukrajine. Informačná vojna sa však vedie aj proti nám všetkým a hoci sa priame ciele líšia, jej konečné ciele sú univerzálne.

Zahraničné informačné operácie, zasahovanie a šírenie dezinformácií majú za cieľ destabilizáciu našich krajín a oslabenie našich demokracií. Chcú zabrániť vstupu Moldavska a Ukrajiny do Európskej únie a oslabiť našu podporu pre Ukrajinu, ktorá sa bráni ruskej vojenskej agresii.

Sociálne médiá sa stali významným kanálom na šírenie falošných a manipulatívnych naratívov. Platené reklamy a umelé zvyšovanie dosahu na platformách spoločnosti Meta, vrátane Facebooku, sú často zneužívané na vyvolávanie sociálnych nepokojov a násilných protestov a na destabilizáciu vlád.

Veľké digitálne platformy by mali byť ostražité a odolať tým, ktorí ich chcú zneužiť na presadzovanie týchto cieľov. Mali by podniknúť kroky, ktoré zabránia, aby ich platformy boli zneužívané na šírenie propagandy či dezinformácií podporujúcich vojnu, ospravedlňujúcich vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti alebo iné formy násilia.

Veľké digitálne platformy by mali zapojiť všetky zainteresované strany – vlády, občiansku spoločnosť, odborníkov, akademickú obec, nezávislé médiá a overovateľov faktov a zlepšiť spoluprácu s nimi. Je to nevyhnutné na účinnú celospoločenskú reakciu na hrozbu.
Hoci je chvályhodné, že veľké digitálne platformy neustále aktualizujú svoje princípy moderovania obsahu, zlepšujú možnosti moderovania, označujú obsah a zavádzajú obmedzenia na zdieľanie obsahu prostredníctvom aplikácií na odosielanie správ, je potrebné urobiť viac.

Pomôcť našej spoločnej veci môže niekoľko konkrétnych opatrení:

Digitálne platformy by mali prijať konkrétne opatrenia, aby zabránili zneužívaniu svojich služieb na presadzovanie škodlivých cieľov. Sem patrí aj neprijímanie platieb od jednotlivcov, na ktorých boli uvalené sankcie za poškodzovanie demokracie a porušovanie ľudských práv.
Algoritmy by mali byť dizajnované tak, aby pri propagácii obsahu uprednostňovali presnosť a pravdivosť pred počtom interakcií. Musia byť tiež transparentnejšie. Pravidlá digitálnych platforiem a informácie, ako sa uplatňujú, by mali byť verejné. Je dôležité, aby mala odborná verejnosť bezplatný alebo cenovo dostupný prístup k údajom platforiem s cieľom pochopiť taktiky a techniky manipulatívnych kampaní a nepriateľských aktérov.

Platformy by mali vyčleniť primeraný personál a finančné zdroje, aby mohli efektívne reagovať na výzvy moderovania obsahu, najmä v komplexnej oblasti nenávistných prejavov, kde automatické algoritmy nemusia stačiť a kontrola človekom je kľúčová.

Platformy by sa mali zaoberať rastúcou hrozbou pre demokracie, ktorú predstavujú tzv. deepfake videá a iné dezinformácie generované umelou inteligenciou, najmä od nepriateľských zahraničných aktérov. Platformy musia zabezpečiť, aby deepfake videá a texty napísané umelou inteligenciou boli jasne označené, aby bolo možné identifikovať automatizované manipulatívne kampane. Preto sú potrebné trvalé investície do nástrojov na identifikáciu deepfake videí a automaticky generovaných textov.

Na riešenie týchto problémov je potrebný konzistentný globálny prístup k regulácii – a samoregulácia prostredníctvom veľkých technológií. Globálna dominancia obmedzeného počtu hráčov robí túto potrebu ešte naliehavejšou.

S úctou,

J.E. Dorin Recean, Predseda vlády Moldavskej republiky
J.E. Petr Fiala, Predseda vlády Českej republiky
J.E. Eduard Heger, Predseda vlády Slovenskej republiky
J.E. Kaja Kallas, Predsedníčka vlády Estónskej republiky
J.E. Krišjānis Kariņš, Predseda vlády Lotyšskej republiky
J.E. Ingrida Šimonytė, Predsedníčka vlády Litovskej republiky
J.E. Denys Shmyhal, Predseda vlády Ukrajiny
J.E. Mateusz Morawiecki, Predseda vlady Poľskej republiky