Byť kockatou hlavou je in, hovorí Ego

Byť kockatou hlavou je in, hovorí Ego

Odštartoval pilotný ročník súťaže „Kockaté hlavy," ktorý hľadá IT talenty na základných školách a gymnáziách.

 

 

Vyhľadať talentované deti a podporiť ich nadanie, vzdelanie v oblasti informatiky a ambície stať sa „IT profíkom" je potrebné omnoho skôr ako na vysokej škole, preto je projekt zameraný na deti ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl (resp. tercie a kvarty gymnázií).

Ambasádorom projektu „Kockaté hlavy" sa stal známy slovenský raper Michal „Ego" Straka.

„Počet IT talentov je na Slovensku nedostatočný vzhľadom na rastúci trh a jeho požiadavky. Prax nám ukazuje, že vzbudzovať záujem o IT je u vysokoškolákov už neskoro, a preto sme náš projekt zamerali na deti základných škôl," vysvetľuje vekové zameranie cieľovej skupiny tvorkyňa myšlienky a zároveň marketingová riaditeľka spoločnosti NESS Slovensko, Silvia Havrillová. „U týchto detí chceme podporovať logické myslenie, motivovať ich k samovzdelávaniu a rozvoju tvorivosti, umožniť porovnať si svoje vedomosti s rovesníkmi a zároveň podporiť vyučovací proces informatiky na školách," dodáva.

Registrácia ako aj skúšobný test sú deťom dostupné už teraz na stránke kockatehlavy.sk. Skúšobný test je nezáväzný a žiaci si môžu vyskúšať, či na to majú.

Vyhľadávací súťažný projekt má niekoľko fáz a jeho prvé kolo začne 24. februára 2014 vo forme online testu zameraného na logické a tvorivé myslenie. Úspešní súťažiaci postúpia do druhého kola, v ktorom budú riešiť zadaný projekt.

Desiati najlepší získajú okrem zaujímavých cien aj možnosť „na vlastnej koži zažiť", aké je to pracovať v medzinárodnej IT firme - zúčastniť sa na pracovnej porade, riešiť úlohy a zadania a teda tak zažiť pracovný deň „bežného" IT-čkára. Po skončení campu bude vyhlásené najtalentovanejšie dieťa v oblasti Informačných technológií a vyhlasovateľ projektu si zároveň vyhradil právo udeliť jednému účastníkovi campu celoročné štipendium, ktoré využije na svoje vzdelávanie počas školského roka 2014/ 2015.

„Projekt pre nás nie je jednorázovou záležitosťou, práve naopak. Pracujeme na príprave aj jeho celoslovenského pokrytia a už dnes prebiehajú rokovania s EÚ o ich podpore. Pevne veríme, že úspech pilotného projektu bude dôkazom, že deťom na vzdelaní záleží a má zmysel podporovať ich v tom," povedala Havrillová.