Rozšírenie internetu sa na Slovensku medziročne zvýšilo

Rozšírenie internetu sa na Slovensku medziročne zvýšilo

Miera využívania internetu dosahuje na Slovensku už 68 %, čo ho radí na ôsme miesto medzi skúmanými štátmi strednej a východnej Európy.

 

 

 

Penetrácia internetu na Slovensku sa od decembra 2012 zvýšila o 4 percentá. V porovnaní s ostatnými krajinami strednej a východnej Európy najväčší nárast bol však zaznamenaný na trhoch, ktoré doposiaľ vykazovali podpriemernú úroveň rozšírenia internetu: V Bielorusku, Bulharsku a Chorvátsku sa penetrácia internetu medziročne zvýšila o 8 až 9 %. Naopak najnižší medziročný nárast (o 1 %) bol zaznamenaný v štáte, v ktorom je nasýtenosť internetového trhu najvyššou v regióne CEE, t.j. v Estónsku.

Najvyššia penetrácia internetu v regióne CEE bola zaznamenaná v Estónsku (81 %). Priemer všetkých štátov strednej a východnej Európy je 64 %.

Miera využívania internetu v jednotlivých štátoch analyzovaných spoločnosťou Gemius