Online hazardné hry by mali viac chrániť hráčov a maloletých

Online hazardné hry by mali viac chrániť hráčov a maloletých casinoguide.com

Európska komisia prijala odporúčanie týkajúce sa služieb online hazardných hier. Nabáda členské štáty, aby sa usilovali o vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, hráčov a maloletých, a to prijatím zásad pre služby online hazardných hier a pre zodpovednú reklamu a sponzorstvo týchto služieb.

 

 

Zmyslom týchto zásad je ochrana zdravia a minimalizácia prípadných hospodárskych škôd, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku patologického alebo chorobného hráčstva.
„Dnešné odporúčanie predstavuje realizáciu jedného z kľúčových prvkov akčného plánu Komisie z roku 2012 o službách online hazardných hier", povedal komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier. „Musíme lepšie chrániť všetkých občanov, najmä deti, pred rizikami spojenými s hráčstvom. Teraz je na členských štátoch, ale aj na prevádzkovateľoch online hazardných hier, aby prejavili podobnú snahu o vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov v celej EÚ v tomto rýchlo rastúcom digitálnom sektore."

Hlavné prvky

V odporúčaní Komisie sa stanovuje niekoľko zásad, ktoré by mali členské štáty zapracovať do svojich právnych predpisov týkajúcich sa hazardných hier:
• Základné požiadavky na informácie týkajúce sa webových lokalít s hazardnými hrami, ktorých cieľom je najmä zabezpečiť, aby sa spotrebiteľom poskytli dostatočné informácie na pochopenie rizík spojených s hráčstvom. Komerčné oznámenia (reklama a sponzorstvo) by sa mali pripravovať zodpovedným spôsobom.

• Členské štáty by mali zaistiť, aby online hazardné hry nemohli hrať maloletí a aby boli zavedené pravidlá na minimalizovanie ich kontaktu s hazardnými hrami, a to okrem iného prostredníctvom rôznych foriem reklamy alebo propagácie služieb hazardných hier.

• Mal by sa zaviesť proces registrácie na účel založenia účtu hráča, v rámci ktorého by spotrebitelia museli poskytnúť údaje o veku a totožnosti, ktoré si potom prevádzkovatelia overia. Toto by tiež prevádzkovateľom malo umožniť sledovať správanie hráča a v prípade potreby upozorniť na vznikajúci problém.

• Mala by byť dostupná trvalá podpora hráčov s cieľom zabrániť problémom, ktoré súvisia s hráčstvom, a to tak, že by hráči mali k dispozícii nástroje, ktoré im pomôžu udržať hranie pod kontrolou: možnosť stanoviť si počas registrácie výdavkové limity, možnosť dostávať počas hry upozornenia o výhrach a prehrách a možnosť hranie dočasne prerušiť.

• Hráči by mali mať prístup k linkám pomoci, na ktoré sa môžu obrátiť v súvislosti so svojím hráčskym správaním, a mali by mať možnosť sami sa jednoducho vyradiť z webových lokalít s hazardnými hrami.

• Reklama a sponzorstvo služieb online hazardných hier by mali byť sociálne zodpovednejšie a transparentnejšie. Nemali by napríklad obsahovať nepodložené tvrdenia týkajúce sa šance na výhru, vyvíjať tlak na hranie hazardných hier alebo naznačovať, že hranie hazardných hier rieši sociálne, pracovné, osobné alebo finančné problémy.

• Členské štáty by mali zabezpečiť takú odbornú prípravu zamestnancov prevádzkovateľov online hazardných hier, ktorí sú v kontakte s hráčmi, aby títo zamestnanci rozumeli otázkam problémového hráčstva a boli schopní jednať s hráčmi primeraným spôsobom.