Na Slovensku tweetuje výrazne viac mužov ako žien

Na Slovensku tweetuje výrazne viac mužov ako žien slurpy.org

V celosvetovom kontexte používa sociálnu sieť Twitter 64 percent žien a 36 percent mužov. U nás je pomer úplne iný. Agentúra Mindshare Slovakia sa vo svojom prieskume pýtala na zvyklosti používateľov. Z jej prieskumu vyplýva, že na Slovensku používajú Twitter oveľa viac muži ako ženy – až 80 percent mužov a len 20 percent žien.


Základnou motiváciou pre mužov je skôr hľadanie nových informácií, pre ženy odporúčanie priateľov.

Pri folowovaní je pri oboch pohlaviach približne rovnaká motivácia. Pre veľkú väčšinu je kritériom téma a komunita a výrazne menej náhoda a intuícia. Len 1 percento žien odpovedalo, že followuje tých, ktorí folowujú mňa. Z mužov 5 percent.

Tweetovanie na Slovensku nie je zďaleka činnosťou, ktorá by smerovala k závislosti. Až polovica respondentov odpovedala, že tweetuje len raz za týždeň alebo menej. Niekoľkokrát denne tweetuje tretina.

Slováci najčastejšie na Twitteri zdieľajú zaujímavé informácie, až potom osobne informácie a skôr výnimočne retweetujú zaujímavé informácie iných.

Mindshare Slovakia

 

Prieskum o tweetovaní na Slovensku je súčasťou exkluzívneho online prieskumu Mindscan agentúry Mindshare Slovakia, oslovených bolo 200 respondentov.

Nedávno agentúra pripravila priskum Sociálne médiá z pohľadu pohlaví.