BILLA venovala prostriedky na pomoc ohrozeným deťom

BILLA venovala prostriedky na pomoc ohrozeným deťom Foto: Billa

V týchto dňoch sa mnoho detí ocitlo v ťažkej životnej situácii, detské krízové linky zaznamenali zvýšený počet prípadov domáceho násilia a volaní o pomoc. Na túto situáciu takmer okamžite zareagovala Nadácia pre deti Slovenska, ktorá spolu so svojím dlhoročným a stabilným partnerom o. z. BILLA ľuďom, vyčlenila zo svojho grantového programu Hodina deťom navyše financie trom organizáciám podporujúcim deti.

 

Jednou z podporených organizácii je internetová linka dôvery IPčko.sk. Podľa ich údajov sa deti v súčasnosti obracajú na ich tím psychológov až päťnásobne viac v porovnaní s obdobím pred COVID-19 a až 95 % poradenských rozhovorov sa týka práve situácie okolo koronavírusu. Taktiež stúpajú počty mailov a chatov s témami myšlienok na samovraždu. Preto na túto alarmujúcu situáciu zareagovalo aj občianske združenie BILLA ľuďom, ktoré podporuje program Hodina deťom už 5 rokov. „Súčasnú situáciu vnímame ako výnimočnú, je nutné konať rýchlo a bez váhania. Veríme, že spoločne dokážeme pomôcť všetkým deťom a mladým ľuďom, ktorí sa doma necítia v bezpečí. Sme radi, že môžeme prispieť k tomu, aby sa práve teraz myslelo najmä na tých najslabších,“ hovorí Tomáš Staňo, predseda o. z. BILLA ľuďom.

Pomoc od partnerov víta aj Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska: „Skutočnosť, že sú deti dlhodobo doma, žiaľ, pre mnohé z nich neznamená, že sú v bezpečí a Hodina deťom to vníma ako zásadný signál konať. Som presvedčený o správnosti tohto rozhodnutia a verím, že môže byť apelom aj pre iné subjekty a jednotlivcov, ktorí sú v tejto situácii schopní a ochotní pomôcť.“ Po mimoriadnom zasadnutí správnej rady Nadácie pre deti Slovenska budú podporené organizácie Centrum Slniečko, online poradňa IP-čko a Linka detskej istoty. Tie z venovaných prostriedkov zabezpečia psychologickú pomoc a online poradenstvo, navýšia potrebné počty poradcov, ako aj zabezpečia rodinám a deťom základné životné potreby a potreby súvisiace s ohrozením COVID-19.