Asociácia PR agentúr si zvolila nové prezídium

Asociácia PR agentúr si zvolila nové prezídium Foto: SKPR Strategies

Asociácia Public Relations Slovenskej republiky (APRSR) na svojom Valnom zhromaždení schválila nové vedenie združenia.

Členovia si zvolili nové päťčlenné prezídium v zložení: Soňa Lexmanová (SKPR STRATEGIES), Martin Mazag (PRime time), Katarína Remiaš (1st CLASS AGENCY) a Roman Záhorec (Neopublic). Novým členom prezídia sa stal Juraj Caránek, Head of Corporate Team & Partner agentúry SEESAME.

Za prezidentku asociácie bola na ďalšie dva roky zvolená doterajšia prezidentka Soňa Lexmanová z agentúry SKPR STRATEGIES.

„Veľmi ma teší, že kolegovia z PR branže mi prejavili dôveru a vyjadrili spokojnosť s mojou doterajšou prácou. Prechádzame turbulentným obdobím a komunikácia nebola nikdy dôležitejšia. Všetci si zvykáme na nový, ale pritom zodpovedný „normál“. Dôraz kladieme na zmysluplné integrované spolupráce, cenotvorbu, talent-manažment a  jasné etablovanie PR ako relevantného partnera v rámci kreatívneho priemyslu,“ povedala Soňa Lexmanová.

Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR) je občianskym združením, ktoré zastupuje veľkú časť hlavných PR agentúr, pôsobiacich na území SR. Cieľom APRSR je prispievať k rozvoju public relations na Slovensku, zastupovať záujmy jej členov, edukovať odbornú verejnosť a klientov, kultivovať služby poskytované samotnými PR agentúrami a posilňovať postavenie tohto odvetvia na trhu komunikačných služieb.