365.bank spúšťa prvú HR marketingovú kampaň s názvom #RadosťPracovať (VIDEO)

365.bank spúšťa prvú HR marketingovú kampaň s názvom #RadosťPracovať (VIDEO)

Po získaní ocenenia Najzamestnávateľ v kategórii Bankovníctvo, financie a poisťovníctvo spúšťa 365.bank kampaň zameranú na budovanie svojho employer brandingu. Jej cieľom je vytvoriť pozicioning banky ako atraktívneho zamestnávateľa v bankovej oblasti. V online kampani preto stavila na jednoznačné posolstvo - „radosť pracovať“. Autenticitu kampane podčiarkuje fakt, že v nej vystupujú reálni zamestnanci banky.

365-ka v rámci externého prostredia, ale aj interakcie s klientom, strategicky stavila na priateľský, neformálny a odľahčený štýl komunikácie, ktorý je v našich končinách pre banku pomerne netradičný. Rovnaké princípy pritom razí aj v rámci svojej internej kultúry a vo vzťahu k zamestnancom. Preto v HR marketingovej kampani rozvíja myšlienku priateľskej banky, ktorú pretavila do nosného claimu kampane #RadosťPracovať.

„Žijeme v dobe, kedy zamestnanci očakávajú od svojho zamestnávateľa podstatne viac, než je len dobré ohodnotenie a benefity. Chcú si plniť svoje pracovné ambície, mať zaujímavú náplň práce, možnosť rásť, vzdelávať sa, ale aj fungovať v príjemnom prostredí a kolektíve s podobnými hodnotami a nastavením. Jednoducho dnes ľudia hľadajú prácu, ktorá ich bude napĺňať a kam budú chodiť s radosťou. Pre nás v Trišesťpäťke je dôležité vytvárať prostredie, ktoré zodpovedá týmto očakávaniam, a preto radosť z práce je aj hlavným posolstvom, ktoré komunikujeme uchádzačom o prácu u nás,“ hovorí Soňa Sochová, head of HR v 365.bank.

Claim #RadosťPracovať je pritom hravo graficky spracovaný aj do samotnej vizuality kampane. Jej ústredným prvkom sa stáva symbol úsmevu, t.j. radosti. Ten vznikol otočením polkruhu, ktorý je súčasťou loga 365.bank. Svojou jednoduchosťou je ľahko odčítateľný a priraditeľný k značke. Kampaň bude nasadená v online priestore a na sociálnych sieťach a pochádza z dielne agentúry Wiktor Leo Burnett.

Podľa Sochovej sa chce Trišesťpäťka touto cestou vyprofilovať ako preferovaný zamestnávateľ a kontinuálne budovať internú kultúru založenú na vzájomnej inšpiratívnosti, ľudskosti, učení, ale aj angažovanosti a motivácii. Zamestnancov totiž považuje za kľúčových ambasádorov značky a nositeľov jej DNA, hodnôt a postojov navonok.