PROKOP 2021 s rekordným počtom projektov i prihlasovateľov

PROKOP 2021 s rekordným počtom projektov i prihlasovateľov Foto: APRSR

Do 12. ročníka súťaže najlepších PR projektov na Slovensku PROKOP 2021 agentúry a zadávatelia registrovali historicky najvyšší počet prác - 191 projektov, čo je o 34 % zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku. Vo všetkých 17 súťažných kategóriách – v 8 doménových a 9 špeciálnych bude súťažiť v tomto ročníku až 42 prihlasovateľov, čo je viac o 11 % ako v poslednom ročníku súťaže.

Najväčšie zastúpenie s počtom 21 projektov má nová špeciálna kategória Experience PR, ktorej cieľom je priniesť odkaz prostredníctvom zážitku a skúsenosti s produktom alebo značkou klienta. Patria sem inovatívne tlačové konferencie, podujatia pre interných alebo externých hostí, aktivity na festivaloch aj guerilla marketing.

„Teší nás, že každým rokom máme stále viac a viac prihlásených prác. Svedčí to o fakte, že komunikačné projekty, a to ako zo strany PR agentúr, zadávateľov (klientov), tak reklamnej, eventovej, či digitálnej oblasti je naozaj na mieste ukazovať. V PROKOPOVI nám ide o to, aby sme sa pochválili našou kvalitou, kreatívou, dôslednou prácou s obsahom, dátami a tiež, aby sa dostalo uznania tímom, ktoré za celou touto prácou stoja. Úspešnosť súťaže, deklarovaná počtom prihlásených prác, hovorí aj o našej dobrej manažérskej taktike a celkovom načasovaní,“ povedala Soňa Lexmanová, prezidentka APRSR.

Dvadsať porotcov zložených z osobností PR branže a špecialistov je rozdelená na dve poroty.

O prácach v DOMÉNOVÝCH KATEGÓRIÁCH bude rozhodovať porota zložení:

• 1st CLASS AGENCY / Katarína Remiaš, predsedkyňa poroty
• SKPR STRATEGIES /Soňa Lexmanová
• Hugo Bach / Boris Bukovský
• PR Konektor / Miroslava Jarošová
• Black Apple / Ľubica Turčanová
• Dynamic Relations 2000 / Karol Wolf
• PRime time / Martin Mazag
• Seesame Communication Experts / Juraj Caránek
• Respect APP / Marcela Yolka Udičová - za KRAS
• Dedoles / Jana Galera Matúšová - za zadávateľ

O projektoch prihlásených v ŠPECIÁLNYCH KATEGÓRIÁCH rozhoduje porota v zložení:

• 1st CLASS AGENCY / Katarína Remiaš , predsedkyňa poroty
• 10/10 Communications / Katarína Droppová
• AMI Communication / Peter Chalmovský
• Neopublic Porter Novelli /Roman Záhorec
• Grayling / Martina Kolláriková
• Get Like / Adam Bačkor
• Casual / Daniel Gajdoš
• Event 2 all / Ľudovít Tóth
• Mannschaft / Matúš Kvas - za ART DIRECTORS CLUB SLOVAKIA
• Elite - Monday Lovers / Matej Valo - za ADMA

„V tomto ročníku bude pre porotcov jednoduchšie to, že nebudú musieť posudzovať všetky projekty, ale iba projekty prihlásené do kategórií, v ktorých sú porotcami. Porotu sme rozdelili na dve časti po prvý krát. Hlavným dôvodom je, aby pri menšom počte hodnotených prác mali porotcovia dostatočný priestor a čas kvalitne sa venovať detailom prihlášok a posudzovaniu prihlásených prác.  Prihlasovatelia si dali námahu s prihláškami a prílohami, preto je dôležité, aby sa porota venovala dôsledne každej práci a spoločnou diskusiou a následným anonymných hlasovaním vybrala a ocenila tie najlepšie slovenské PR kampane a práce v každej kategórii,“ zdôraznila Katarína Remiaš, predsedkyňa PROKOP poroty. 

Hodnotenie projektov porotou
10. a 11. marca 2022

Slávnostný galavečer
31. marec 2022

Porota bude hodnotiť všetky prihlásené projekty v troch kolách. V prvom veľmi zoširoka vylúči práce, ktoré do PR súťaže nepatria a vytvorí longlist. Ten na ďalší deň detailne prechádza a členovia poroty diskutujú o projektoch v jednotlivých kategóriách. Projekty, ktoré získajú nadpolovičný počet hlasov získavajú shortlist. Následne porota opäť diskutuje o shortlistových prácach a ešte intenzívnejšie posudzuje do akej miery napĺňajú projekty všeobecné hodnotiace kritériá, ako aj špecifiká rôznych kategórií. Porotcovia tieto projekty bodujú, a tie s najvyšším počtom bodov získavajú ocenenia. Porota sa môže rozhodnúť niektoré miesto neudeliť alebo naopak, rozdeliť viac cien v danej kategórii alebo dať mimoriadne ocenenie.

Prihlásené práce si môžete pozrieť už dnes na www.prokop.online, užšie nominácie budú zverejnené 14. marca. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien prebehne 31. marca 2022 v Moyzesovej sieni v Bratislave, na FB Asociácie PR na Slovenskej republiky a na www.prokop.online.

Viac informácií:

Jana Šimeková
PROKOP projekt manažér
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mobile: +421 903 783 078