Asociácia public relations SR má nové vedenie

Asociácia public relations SR má nové vedenie Foto: Facebook APRSR

Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR) si na svojom poslednom zasadnutí zvolila svoje vedenie pre nasledujúce obdobie. Prezidentkou sa stala opäť Soňa Lexmanová, riaditeľka agentúry SKPR STRATEGIES, pre ktorú to bude už tretie volebné obdobie za sebou.

Po uplynutí funkčného obdobia si členovia na Valnom zhromaždení zvolili aj nové prezídium APRSR. Novými členmi prezídia sa stali Kateryna Kovaľová z agentúry MEDIA CENTRAL a Adam Bačkor z GETLIKE. V prezídiu ďalej pokračujú Katarína Remiaš (1st CLASS AGENCY), Juraj Caránek (Seesame) a Soňa Lexmanová.

„Kontinuita na čele APRSR predstavuje príležitosť pokračovať v realizácii našich kľúčových priorít, vrátane posilňovania povedomia o dôležitosti komunikácie ako základného nástroja na budovanie dôvery a spájanie v rámci spoločnosti (namiesto rozdeľovania), čo vnímam ako obzvlášť dôležité v súčasnej spoločenskej situácii. V asociácii chceme pokračovať aj v prepájaní medzi rôznymi časťami kreatívneho ekosystému, vrátane spolupráce s reklamnými, digitálnymi či ďalšími agentúrami tak, aby sme dokázali využiť synergie v prospech našich klientov, ako aj celého odvetvia. A v neposlednom rade budeme pokračovať vo vytváraní a nastavovaní štandardov pre PR. Takých, ktoré budú reflektovať a zároveň schopné ponúknuť riešenia na aktuálne a budúce výzvy branže, vrátane vysokých nárokov na transparentnosť a etiku, budovania dôvery, komunikácie založenej na faktoch a dátach, či boja proti dezinformáciám,“ povedala Soňa Lexmanová.  

Valné zhromaždenie zároveň prijalo za riadneho člena APRSR košickú agentúru LEMUR, zastúpenú jej riaditeľkou Janou Beerovou.

 Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR) spája najväčšie a najrešpektovanejšie PR agentúry na Slovensku. Cieľom APRSR je prispievať k rozvoju public relations na Slovensku prostredníctvom etickej komisie, mapovania trhu, spolupráce s univerzita aj médiami. Asociácia sa tiež angažuje v odbornej diskusii v oblasti komunikácie a kultivovaní služieb, ktoré poskytujú špecialisti a agentúry. APRSR je členom medzinárodnej organizácie ICCO a aktívne spolupracuje s ostatnými slovenskými asociáciami z kreatívneho priemyslu.