Odvahu požiadať o zvýšenie platu má o pätinu viac mužov ako žien. Ženám na pracovisku chýba sebavedomie

Odvahu požiadať o zvýšenie platu má o pätinu viac mužov ako žien. Ženám na pracovisku chýba sebavedomie Ilustr. foto: 365 bank

Ženy zarábajú menej ako muži na rovnakých pozíciách a navyše majú strach vypýtať si vyšší plat. Muži s tým taký problém nemajú – až o 20 % viac mužov v porovnaní so ženami už požiadalo o zvýšenie platu. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu 2muse realizovanom pre 365.bank. Dôvodom obáv z položenia otázky o vyššom príjme môže byť stereotypné vnímanie žien alebo ich nižšie sebavedomie. Banka pritom upozorňuje aj na zodpovedný prístup k hospodáreniu s osobnými financiami v prípade, že zamestnancovi alebo zamestnankyni bolo vyhovené v podobe navýšeného platu. 

Obavy vypýtať si viac plynú aj zo stereotypov

Až 60 % mužov si v zamestnaní od svojho nadriadeného alebo nadriadenej vypýtalo zvýšenie príjmu. S rovnakou situáciou má pritom skúsenosť len 40 % žien. Na ich obavy vplýva pritom niekoľko faktorov, jedným z nich je aj stereotypné vnímanie postavenia mužov a žien v spoločnosti, ako aj výchova, ktorá ženám vštepovala, aby boli prispôsobivé, aby nevytvárali problémy, a naopak, snažili sa v každej situácii ustúpiť alebo voliť kompromisné riešenie.

Okrem toho sú ženy často tie, ktoré popri práci riešia ďalšie povinnosti ako vodenie detí do škôlok a škôl, na popoludňajšie mimoškolské aktivity alebo na vyšetrenia k lekárom. Nehovoriac o neplatenej práci, ktorá im odčerpáva čas, ktorý by inak mohli venovať napríklad aj sebavzdelávaniu.

Napriek tomu, že sa čoraz viac otcov zapája do týchto činností, stále je toho viac na ženách. „Aj z tohto dôvodu sú veľakrát nútené pracovať na nižších pozíciách a majú obavy vypýtať si viac. Napriek množstvu mimopracovných povinností však zvládajú ženy svoju náplň práce rovnako dobre a v rovnakom objeme ako muži,“ hovorí Soňa Sochová, personálna riaditeľka v 365.bank.

Podľa jej slov sa nižšie sebavedomie žien prejavuje aj tým, že sú ochotnejšie prijať prvú pracovnú ponuku od zamestnávateľa, či znižovať svoje pracovné alebo platové očakávania predovšetkým v prípade, ak boli na materskej či rodičovskej dovolenke.
Ženy majú ostych požiadať o vyšší plat, a to aj napriek tomu, že s výškou svojho príjmu sú poväčšine nespokojné. Dokonca až štvrtina tvrdí, že z platu nedokáže vyžiť. Situácia mužov je aj tu odlišná a výrazne lepšia – z mesiaca na mesiac nevie finančne vyjsť „len“ 12 % mužov, čo je v porovnaní so ženami o polovicu menej.

Základná rada: veriť si a pripraviť sa

Pri snahe o zvýšenie platu odporúča Sochová veriť sebe, svojim schopnostiam a poriadne sa na vyjednávanie o plate pripraviť. „Premyslite si a spíšte si všetky svoje osobné úspechy, projekty, či výzvy, ktoré sa vám podarilo zvládnuť. Stojí za zmienku spomenúť, ak dlhodobo fungujete v období, kedy suplujete výpadok iných kolegov. Zamestnávateľ bude pozitívne vnímať aj situácie, kedy sa vám podarilo ušetriť financie pre firmu, nezabudnite ich preto spomenúť. Ide o vyjednávací rozhovor, preto je potrebné mať pripravené dobré argumenty a aj predstavu o navýšení platu.“

Istotu môže dodať aj predpripravený a odskúšaný scenár rozhovoru s blízkou osobou. Príprava dopomôže k oveľa sebavedomejšiemu a pokojnejšiemu vystupovaniu. Zároveň je vhodné mať premyslené alternatívy, čo je ideálne navýšenie platu a čo je požadované minimum.
Nadriadení si cenia otvorenosť v komunikácii a ak aj okamžite neodsúhlasia navýšenie podľa predstáv zamestnanca, väčšinou sa snažia hľadať finančný kompromis, ktorý by mohol byť tiež motivujúci a  pre zamestnávateľa prijateľný.

Čo s navýšeným príjmom? „Neprejesť“ ho

Ak zamestnanec – žena alebo muž - uspeje a podarí sa mu vyrokovať si vyšší príjem, mal by so sumou, o ktorú sa mu dvihol plat, hospodáriť rozumne. Dôležité je, aby sme navýšený rozdiel mzdy každý mesiac nesmerovali celý automaticky do spotreby, ale aby sme mysleli aj na budúcnosť.

„Ideálnym riešením je, ak si sumu rozdelíme na dve časti. Jednu si odložíme, napríklad na tvorbu finančnej rezervy, sporenie za nejakým rozumným účelom alebo ju investujeme. Navýšenie platu je ideálnou situáciou, kedy by sme mali zvýšiť práve mesačnú sumu, ktorá pravidelne smeruje na tvorbu úspor a investovanie. A druhú časť peňazí môžeme smerovať aj do spotreby, prípadne ju minieme na niečo potrebné alebo si kúpime niečo, čo nám urobí radosť,“ uzatvára Linda Valko Gáliková, vedúca PR v 365.bank.