365.bank získala titul najlepšej banky v kategórii ESG na Slovensku

365.bank získala titul najlepšej banky v kategórii ESG na Slovensku Ilustr. foto: 365bank

Medzinárodná banková súťaž Euromoney Awards for Excellence udelila 365.bank titul najlepšej banky v kategórii ESG na Slovensku. Porota ocenila jej ekologické služby a produkty, ako sú bezplastový účet, eko hypotéka, ale aj „mobile first“ princíp, ktorý razí od svojho vzniku a ktorý vedie k minimalizovaniu uhlíkovej stopy, papiera a plastu.

Odborníci ocenili aj aktivity banky zamerané na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do konca roku 2025, ako aj viaceré CSR projekty na redukciu či recykláciu plastov. Komisia hodnotila aj aktívny prístup a osvetu v téme rodovej rovnosti či podporu inklúzie a diverzity, ktoré banka spečatila podpisom Charty diverzity z dielne Nadácie Pontis.

Globálne ocenenie Euromoney Awards for Excellence je už viac ako 30 rokov jedným z najväčších vyznamenaní pre banky a bankárov v rámci celého odvetvia. Bankové inštitúcie musia preukázať invenčnosť, výnimočnosť, ale tiež inakosť, teda to, čím sa dokázali odlíšiť od svojej konkurencie. Porota udelila cenu v kategórii ESG za rok 2023 365.bank, pričom ocenila predovšetkým praktickosť ekologických služieb a produktov a široký záber ESG projektov.

„Ocenenie Euromoney Awards je pre nás odkazom, že ESG témy, ktoré sú zakotvené v našej celobankovej stratégii, ako aj konkrétne kroky, ktoré v tejto oblasti robíme, majú správne smerovanie. Sme odlišní v tom, že ESG pre nás nie je len marketingovou skratkou, ale hodnotovým ukotvením naprieč celou bankou. Týmito princípmi sa pritom budeme riadiť aj naďalej, pretože nám záleží na udržateľnej, ale aj sociálne zodpovednej spoločnosti v čo najširšom kontexte,“ povedal Andrej Zaťko, CEO 365.bank.

Porota súťaže pritom posudzovala a hodnotila viaceré oblasti banky v téme ESG. Jednak išlo o aktivity smerom ku klientovi, ako sú udržateľné produkty a služby. Medzi nimi najmä „mobile first“ princípy bezpapierového, digitálneho, bezplastového bankovníctva. Banka sa snaží prostredníctvom produktov ako sú mobilná aplikácia, digitálna karta alebo eko hypotéka dostať udržateľnosť do každodenného života svojich klientov. Ďalšou oblasťou boli spoločensky zodpovedné aktivity a projekty banky, ktoré riešili recykláciu či upcykláciu plastov, či celkovo zelené témy.

Treťou oblasťou boli aktivity banky smerom dovnútra jej fungovania. Najmä pokiaľ ide o projekt ekologicky neutrálna banka, ktorou sa chce 365ka stať do roku 2025 a v rámci ktorého už prijala niekoľko interných opatrení. Aktuálne sa banka nachádza na úrovni 80 % plnenia svojho akčného plánu. Porota okrem tejto oblasti hodnotila aj ďalšie aspekty ESG, ako je diverzita a inklúzia, ktoré banka zakotvila podpisom Charty diverzity z dielne nadácie Pontis.