Kto najčastejšie kliká na reklamy?

Kto najčastejšie kliká na reklamy? Gemius

Viac než pätina slovenských užívateľov kliká na reklamné bannery.

Na displejové reklamy na Slovensku kliká viac žien ako mužov: CTR dosahuje hodnoty vo výške 0,38 % u mužov a 0,44 % u žien. Vyššie CTR žien ako v prípade mužov bolo zaznamenané vo väčšine krajín strednej a východnej Európy.

 

 

Slovensko má spolu s Maďarskom druhý najvyšší počet užívateľov v regióne CEE, ktorí klikajú na reklamy: viac ako pätina slovenských užívateľov u nás reaguje na bannery kliknutím. Viac klikajúcich užívateľov bolo zaznamenaných iba v Poľsku. Tieto dáta prináša štúdia gemiusAdMonitor od spoločnosti Gemius.

Podiel užívateľov, ktorí klikajú na reklamné bannery vo vybraných štátoch regiónu CEE.

Zdroj: gemiusAdMonitor, 9.2014.

Priemerná miera prekliku dosiahla na Slovensku 0,41 %, čo je mierne pod priemerom regiónu, ktorý činí 0,45 %. Najvyššie CTR v regióne strednej a východnej Európy bolo zaznamenané na Ukrajine (0,89 %) a v Chorvátsku (0,71 %), naopak najnižšie v Maďarsku (0,21 %).

Miera prekliku vo vybraných štátoch regiónu CEE

Zdroj: gemiusAdMonitor, 9.2014.

Rozdelenie CTR podľa veku užívateľov ukazuje na výrazné rozdiely. Najvyššiu mieru prekliku generuje najmladšia skupina užívateľov vo veku 16-24 rokov (0,48 %), čo je charakteristické pre väčšinu skúmaných štátov. O niečo staršia veková kategória (25-34 rokov) generuje naopak najnižšie CTR o hodnote 0,38 %.

Štúdia gemiusAdmonitor zahŕňa kampane merané pomocou nástrojov gemiusDirectEffect a gemiusProfileEffect v trinástich štátoch regiónu CEE, v ktorých spoločnosť Gemius meria aspoň 50 % online reklamných kampaní: v Českej republike, na Slovensku, v Estónsku, Rumunsku, Poľsku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Bulharsku, Litve, Lotyšsku a na Ukrajine.