Fico rozposiela listy

Fico rozposiela listy

Tak, ako sa Robert Fico ešte pred nedávnom vyhýbal akejkoľvek diskusii o tom, či bude alebo nebude kandidovať. Po ohlásení kandidatúry je jeho slogan „Pripravený pre Slovensko" po celej krajine.

 

 

Kampaň začal takmer okamžite po ohlásení a na všetkých frontoch.

Využíva sociálne siete, natáča videá. Má rozsiahlu webovú reklamu, bilbordy a najnovšie prichádza priamo do schránok ľudí.

Po Slovensku rozposlal list, v ktorom oznamuje, že kandiduje, a prosí, aby mu ľudia dôverovali, že rozhodnutie uchádzať sa o post prezidenta urobil po zrelej úvahe a že funkciu prezidenta nevníma ako zavŕšenie kariéry. A píše aj ďalšie veci - všetko na kriedovom papieri formátu A4 s fotkou na vrchu.

Rozposielanie listov priamo do schránok občanom je osobnejšia, adresnejšia kampaň, ale aj agresívnejšia. Nie všetci takúto poštu vítajú.

Ale nie je to porušením zákona. Pri spamovaní mailom platia iné pravidlá.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje, že nevyžiadaná pošta (spam) je zakázaná zákonom o reklame. „Reklama sa nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy... reklama nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta."

Ale vhadzovanie letákov do schránok, napriek tomu, že majiteľ schránky oznámi, napr. oznamom na schránke, že si nepraje dostávať reklamné materiály, sa nepovažuje za porušenie zákona o reklame, nakoľko sa nejedná o adresné šírenie reklamných materiálov. "Naviac je problematické a v mnohých prípadoch aj nemožné dokázať, kto predmetné reklamné letáky do schránky vhodil," píše SOI, ktorá má dozor na dodržiavaním ustanovení zákona o reklame aj zákona o elektronickom obchode.

Fico nie je prvý z politikov, kto rozposiela listy. Robili to už aj v minulosti viacerí kandidáti.

Podľa informácií Omédiách.com ďalší zo súčasných kandidátov posielajú aj maily. Prinesieme podrobnosti, aj so stanoviskom SOI.