Rada rozdeľovala frekvencie, najviac získalo nové Detské rádio

Rada rozdeľovala frekvencie, najviac získalo nové Detské rádio Foto: Detské rádio

Rada pre mediálne služby po včerajšom vypočúvaní žiadateľov dnes rozhodla o pridelení nových rozhlasových frekvencií. Z trinástich frekvencií zaradených do výberového konania pridelila deväť kmitočtov; o zvyšné štyri neprejavil záujem žiaden uchádzač.

Najviac, tri zo štyroch frekvencií, o ktoré žiadal, získal vysielateľ Marek Petráš pre svoju programovú službu Detské rádio, ktoré pokrytie rozšíri v lokalitách Nitra, Rožňava a Prešov. Detské rádio na Slovensku začalo oficiálne vysielať pred rokom v Košiciach a v Prešove. Program je určený primárne pre najmladších poslucháčov a ich rodičov.

Zoznam všetkých frekvencií zaradených do výberového konania vrátane úspešných žiadateľov je uvedený v tabuľke:

V prípade frekvencie 87,8 MHz Nitra šlo tromi záujemcami o jednu z dvoch najžiadanejších frekvencií tohto výberového konania. Druhú z nich – 93,2 MHz Snina, o ktorú sa rovnako prihlásili traja uchádzači, Rada pridelila vysielateľovi D.EXPRES pre programovú službu Europa 2 ako jednu z dvoch frekvencií, o ktoré požiadal. Po jednom kmitočte získali aj vysielatelia programových služieb Rádio Vlna, FUN RADIO a Rádio Šírava.

Dve frekvencie, 91,9 MZHz Zlaté Moravce, o ktorú sa prihlásil ako jediný uchádzač, a 104,2 MHz Levice, o ktorú žiadal aj vysielateľ rádia SUB FM, pridelila Rada držiteľovi licencie na vysielanie programovej služby Rádio v Nitre. Vysielateľovi programovej služby SUB FM Rada nepridelila žiadnu z aktuálne voľných rozhlasových frekvencií.