365.bank spúšťa kampaň "S ekológiou sme si sadli“ a rozbieha súťaž pre školy (VIDEO)

365.bank spúšťa kampaň "S ekológiou sme si sadli“ a rozbieha súťaž pre školy (VIDEO) Foto: 365.bank

365. bank pokračuje vo svojej bezplastovej filozofii. Po spustení kampane na digitálnu kartu najnovšie prináša vo svojich pobočkách možnosť zbaviť sa starých plastových platobných či vernostných kariet.

Zozbieraný plast bude súčasťou lavičiek, ktoré môžu získať základné školy po celom Slovensku. V súvislosti s tým spúšťa banka kampaň „S ekológiou sme si sadli“, pričom svoje aktivity plánuje podporiť aj v spolupráci s iniciatívou Upracme Slovensko.

Ľudia po celom svete vyprodukujú až šesť miliónov ton odpadu ročne len z exspirovaných bankových, vernostných či iných plastových kariet. Jedným z možných riešení, ako naložiť s týmto už existujúcim odpadom je jeho upcyklácia, informuje banka v tlačovej správe.

„Ekológia je súčasťou pozicioningu a značky 365.bank. Ako banka razíme princípy ekologického, bezpapierového a bezplastového bankovníctva. Preto sme hľadali spôsob, ako plasty, ktoré súvisia aj s bankovými službami, vieme využiť ďalej zmysluplným spôsobom. A tak po novom v našich pobočkách nielenže zbierame staré plastové a vernostné karty, ale navyše im dávame aj novú hodnotu v podobe lavičiek. Snažíme sa aj touto cestou upozorniť na problém plastov v spoločnosti, a zároveň s týmto cieľom spúšťame kampaň ´S ekológiou sme si sadli´, hovorí Silvia Žuffa head of marketing v 365.bank.

Podľa jej slov je banka presvedčená, že správny prístup k životnému prostrediu je potrebné budovať od základov, a preto kampaň smeruje aj na základné školy.

Podľa prieskumu Štátnej školskej inšpekcie pritom žiaci 9. ročníka základných škôl síce vnímajú dôležitosť environmentálnych tém, avšak pätina z nich nevidí dopad svojho individuálneho a každodenného konania v globálnom ponímaní.
Lavičky, súčasťou ktorých sú recyklované plastové časti, preto majú žiakom symbolicky pripomínať potrebu ekologickejšieho fungovania. Na podporu tohto posolstva 365.bank v rámci kampane vyhlasuje výzvu, do ktorej sa môžu zapojiť základné školy. Stačí, ak žiaci vyzbierajú odpadky vo svojom okolí, vyseparujú z nich plasty a odfotia sa s nimi, prípadne natočia video. Následne budú zapojení do súťaže, v ktorej môžu získať do svojho areálu lavičku.

Foto: 365.bank

V rámci kampane vytvorila banka aj microsite, kde je možné nájsť všetky informácie, vrátane odkazu na dodanie pomôcok, ako sú vrecia na odpad a rukavice, ktoré zabezpečí iniciatíva Upracme Slovensko. Každá škola pritom dostane ekologický manuál ako správne recyklovať odpad, ktorý bude dostupný online pre kohokoľvek.

Výzvu banka štartuje v rámci klientskych kanálov, sociálnych sietí a PR. Kampaň bude nasadená aj v ATL prostredníctvom sponzorovaných odkazov. Trišesťpäťka bude v rámci jej pokračovania podporovať aj vzdelávacie aktivity na školách.