Regionálne médiá majú nezastupiteľnú úlohu pri informovaní občanov, ale majú aj dostatočnú podporu?

Občanov zaujíma všetko podstatné, čo sa deje v ich okolí, čo vplýva na kvalitu ich života, práce, zdravia. Nezastupiteľnú úlohu majú preto informácie z najbližšieho okolia.Túto úlohu už roky plnia najmä regionálne médiá - miestne, mestské a obecné noviny, časopisy, bulletiny, rádiá a najmä televízie. Ako však fungujú tieto médiá? Majú svoju autonómiu alebo sú iba hlásnymi trúbami miestnych politikov a slúžia na ich osobnú propagáciu a prezentáciu z našich daní? Nielen na tieto otázky moderátora Jozefa Hübela odpovededali v TV Bratislava docentka Eva Chudinová z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe, poslanci NR SR Ján Budaj a Karol Farkašovský.

Zdroj: http://www.tvba.sk/home/maju-regionalne-media-nezastupitelnu-ulohu-pri-informovani-obcanov-/