Začali vo veľkom prideľovať Pfizer či Modernu mnohým mladým, ministerstvo zverejnilo nové rozdeľovanie vakcín

V stredu večer NCZI otvorilo možnosť prihlásiť sa do čakárne kategórii od 16+. Mnohým už prišli aj termíny s uvedením vakcíny Pfizer, hoci majú menej ako 50 či 40 rokov. Ministerstvo zdravotníctva takto vysvetľuje dôvody:

V spolupráci so zdravotnými poisťovňami sme zjednodušili objednávanie chronicky chorých pacientov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Nový systém začne fungovať od 1. mája, kedy vstúpi do platnosti vyhláška.
Zdravotné poisťovne už vytvorili zoznamy svojich klientov, ktorí trpia chronickými ochoreniami a databázy s ich údajmi doručili Národnému centru zdravotníckych informácií, ktoré spravuje rezervačný systém na očkovanie.

Ak sa záujemca zo zoznamu zaregistruje cez registračný formulár, systém jeho údaje spáruje s dátami od zdravotných poisťovní a po otvorení kapacít mu v rámci prioritizácie pridelí termín očkovania. Po otvorení kapacít budú termíny najprv pridelené záujemcom nad 70 rokov, následne sa pridelia voľné termíny pacientom so závažnými chronickými ochoreniami a v ďalšom kroku sa pridelia voľné termíny záujemcom, ktorí sú starší ako 60 rokov a tiež pacientom so stredne závažnou chorobou. Všetci záujemcovia z týchto skupín budú očkovaní vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna.

V prípade, že záujemcovi o očkovanie bude pridelený termín na očkovanie inou látkou, nenachádza sa v zozname chronicky chorých pacientov od poisťovní. V takom prípade mu odporúčame, aby sa obrátil na svoju zdravotnú poisťovňu a overil si, či ho jeho diagnózy oprávňujú byť zaradený v zozname pacientov s ťažkým alebo stredne ťažkým ochorením.

Do skupiny so závažnou chorobou budú patriť pacienti:

- s ťažkým zdravotným postihnutím
• s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia
• s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia
• po transplantácii solídnych orgánov
• po transplantácii krvotvorných buniek (BMT)
• s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D
• v minulosti liečení pre závažnú formu sepsy alebo ktorí prekonali v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom
• so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
• s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV)
• po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami
• so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca
• s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch
• s HIV v štádiu AIDS/late presenter
• s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s)
• s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35
• so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných)
• s cirhózou pečene
• so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaní a vyžadujúci substitučnú liečbu
• so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
• so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným
• s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
• so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu
• so závažnými poruchami hemokoagulácie
• so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. Tuberkulóza)
Do skupiny so stredne závažnou chorobou budú patriť pacienti:
- s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii
• s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti
• s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC
• s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií
• s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B
• liečení pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie
• s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
• s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu
• s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou
• HIV pozitívni, ktorí nie sú v štádiu AIDS
• s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s)
• s obezitou – BMI vyšší ako 30
• so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných)
• s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy
• so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaní a nevyžadujúci substitučnú liečbu
• so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
• so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu
• so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie