Od 31.5. platí na hraniciach nový režim, stiahnite si povinné tlačivo

Od dnes 31.5. platí na hraniciach úplne nový režim, spozornieť by mali dovolenkári aj pendléri.

Všetky krajiny sú rozdelené do troch farebných systémov a zjemnili sa povinnosti pre pendlerov.

Kontroly na hraniciach pokračujú

Policajný zbor bude aj naďalej vykonávať kontrolu na hraniciach s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou, ako aj na medzinárodných letiskách.
Čas výkonu kontrol sa bude líšiť od veľkosti a intenzity premávky na jednotlivých hraničných priechodoch.
Počet otvorených hraničných priechodov s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou zostáva zatiaľ nezmenený.
Na najbližšom stretnutí konzília epidemiológov sa bude rokovať o možnosti otvorenia ďalších hraničných priechodov v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie v susedných krajinách.

VZOR POTVRDENIA O PREKONANÍ OCHORENIA V NEMČINE A ANGLIČTINE

https://www.minv.sk/swift_data/source/images/bestatigung-2012-deutsch.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/images/degree-2012-confirmation-eng.pdf

Pravidlá pre príchod zo zahraničia nájdete

PRAVIDLÁ PLATNÉ PRE PRÍCHOD ZO VŠETKÝCH KRAJÍN (zelený, červený, čierny)
- Najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sú osoby povinné registrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii pri vstupe aj počas pobytu na území SR.
- Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí predtým zároveň vyplniť formulár na https://www.mindop.sk/covid/.
- Ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky COVID-19, je povinný to ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi; ak na území SR lekára nemá, nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.

ZELENÉ KRAJINY
- členské štáty EÚ, Austrália, Čínska ľudová republika, Čínska republika (Taiwan), Grónsko, Island, Izrael, Južná Kórea, Macau, Nórsko, Nový Zéland, Singapur.
 

Pravidla pri príchode:

Platia pre ľudí, ktorí v ostatných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny zaradené do zoznamu zelených štátov.
- Nariaďuje sa domáca karanténa, ktorá sa končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR alebo antigénového testu, pričom test možno podstúpiť ihneď po návrate (už v prvý deň izolácie).
- Ak osoba test nepodstúpi, karanténa v prípade bezpríznakového priebehu končí dovŕšením 14. dňa.
- Domáca karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.

Povinnosť domácej karantény pre osobu zo zahraničia aj osoby zo spoločnej domácnosti sa nevzťahuje na:
zaočkované osoby (po 14 dňoch od druhej dávky mRNA vakcíny, po 28 dňoch od prvej dávky vektorovej vakcíny, alebo po 14 dňoch od prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak bola podaná do 180 dní od prekonania COVID-19),
- osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami,
- osoby do 18 rokov

Ak ste okrem zelených krajín v tomto období zároveň navštívili aj krajiny zaradené do červeného alebo čierneho zoznamu, postupuje sa podľa pravidiel pre „horšiu“ krajinu.

ČERVENÉ KRAJINY

Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Egypt, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kazachstan, Kuba, Kuvajt, Malajzia, Mongolsko, Ruská federácia, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tadžikistan, Thajsko, Tunisko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan

Pravidlá pri príchode
Platia pre ľudí, ktorí v ostatných 14 dňoch navštívili niektorú z krajín zaradenú do zoznamu červených štátov a zároveň nenavštívili žiadnu z krajín zaradenú do zoznamu čiernych štátov.
- Nariaďuje sa domáca karanténa, ktorá sa končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu, pričom test možno podstúpiť najskôr na ôsmy deň po návrate.
- Ak osoba test nepodstúpi, karanténa v prípade bezpríznakového priebehu končí dovŕšením 14. dňa.

Osoby, ktoré prišli z „červenej“ krajiny a boli zaočkované alebo prekonali COVID-19, musia absolvovať domácu karanténu - to neplatí iba v tom prípade, ak ide o zaočkovaných ľudí, ktorí bývajú na Slovensku a pracujú v „červenej“ krajine alebo naopak.
Karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia, osoby zo spoločnej domácnosti však nemusia ísť do domácej karantény, ak ide o:
zaočkované osoby (po 14 dňoch od druhej dávky mRNA vakcíny, po 28 dňoch od prvej dávky vektorovej vakcíny, alebo po 14 dňoch od prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak bola podaná do 180 dní od prekonania COVID-19)
osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
 
Za návštevu červenej krajiny sa nepovažuje tranzit kratší ako 8 hodín, pričom musí byť bez zastavenia (okrem zastavenia na doplnenie pohonných látok) alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska. V tomto prípade sa takáto návšteva považuje za návštevu štátu v zelenom zozname.
 
ČIERNE KRAJINY
Všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na zelenom a červenom zozname.
 
Pravidlá pri príchode
- Platia pre ľudí, ktorí v ostatných 14 dňoch navštívili niektorú z krajín zaradenú do zoznamu čiernych štátov.
- Nariaďuje sa domáca karanténa, osoba musí podstúpiť testovanie najskôr na ôsmy deň po návrate. Aj v prípade, že test bude negatívny, karanténa sa končí dovŕšením 14. dňa.
- Osoby, ktoré prišli z „čiernej“ krajiny a boli zaočkované alebo prekonali COVID-19, musia ísť do domácej izolácie – to neplatí iba v tom prípade, ak ide o zaočkovaných ľudí, ktorí bývajú na Slovensku a pracujú v „čiernej“ krajine alebo naopak.
Domáca karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia, osoby zo spoločnej domácnosti však nemusia ísť do domácej karantény, ak ide o:
1) Zaočkované osoby (po 14 dňoch od druhej dávky mRNA vakcíny, po 28 dňoch od prvej dávky vektorovej vakcíny, alebo po 14 dňoch od prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak bola podaná do 180 dní od prekonania COVID-19).
2) Osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.
Za návštevu čiernej krajiny sa nepovažuje tranzit kratší ako 8 hodín, pričom musí byť bez zastavenia (okrem zastavenia na doplnenie pohonných látok) alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska. V tomto prípade sa takáto návšteva považuje za návštevu štátu v zelenom zozname.
 
PENDLERI
- Pendler je osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorá pracuje na území susedného štátu a má o tom doklad podľa prílohy č. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
- Pendler je tiež osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km, ktorý pracuje na území SR a má o tom doklad podľa prílohy č. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Zmierňujú sa podmienky pre pendlerov, povinný negatívny test (RT-PCR, antigénový test) nie starší ako 7 dní pri prechode cez hranice (neplatí pre deti do 10 rokov) možno po novom nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní COVID-19.
Konkrétne, že osoba:
- bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
- bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 28 dní,
- je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
- prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Negatívny test môžu dokladom o zaočkovaní a prekonaní COVID-19 nahradiť aj občania SR, ktorí vstupujú na naše územie a majú prechodný alebo trvalý pobyt v susedných štátoch do 100 km.
 
ŠPECIFICKÉ VÝNIMKY Z POVINNEJ KARANTÉNY PLATIA AJ NAĎALEJ
Naďalej platia výnimky z domácej karantény a povinnosti mať negatívny test (bez ohľadu na zelený, červený a čierny systém) napríklad pre posádky nákladnej dopravy, vlakov, lietadiel, zdravotnej služby vykonávajúcej transport či pohrebných služieb. Ďalšie výnimky sú uvedené v paragrafe 7 vyhlášky.
Naďalej platia výnimky z domácej karantény pre študentov, ľudí starajúcich sa o blízke osoby a ďalšie iné osoby bližšie špecifikované v paragrafe 9 vyhlášky. Niektoré situácie si predloženie negatívneho testu nevyžadujú, iné áno. Tam, kde je potrebné mať pri sebe výsledok negatívneho testu, je možné ho nahradiť dokladom o očkovaní alebo prekonaní COVID-19.
Po novom s podmienkou antigénového testu môžu na územie SR bez karantény vstúpiť aj študenti slovenských škôl z Ukrajiny (7-dňový Ag test) a blízke osoby snúbencov (dvojdňový Ag test). Súčasne sa doprecizovalo, že vstup na územie SR s antigénovým testom platí len pre umelcov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v susedných krajinách s výnimkou Ukrajiny.