Maria Montessori. Pútavý beletrizovaný životopis

Maria Montessori. Pútavý beletrizovaný životopis Foto: Ikar

„Tebe nestačí, že už si lekárkou? Chceš sa teraz ešte aj stať architektkou alebo kapitánkou lode?“ „Budem študovať pedagogiku a aplikovanú psychológiu.“ „Ale prečo? Si uznávanou lekárkou, poznajú ťa v celej Európe.“
Neodporovala. „To viem a využijem túto slávu, aby som mohla vytvoriť úplne novú metódu výchovy detí.“

Montessori sa väčšine z nás spája s veľmi populárnou výchovno-vzdelávacou metódou. Čo však stálo za jej vznikom? Aká bola Mária Montessori, prvá talianska lekárka?

Aj o tom je beletrizovaný životopis Maria Montessori: Učiteľka novej doby.

Maria Montessori bola prvou ženou v Taliansku, ktorá vyštudovala medicínu a získala diplom. Dovtedy nevídané. A obdivuhodné, ako si to všetko musela odtrpieť - posmech spolužiakov, závisť, predsudky...napríklad na pitvách musela pracovať sama, keďže sa nemohli robiť v zmiešaných triedach. Išla si však za svojím, bola neuveriteľne šikovná, pracovala na sebe a v roku 1896 sa stala prvou ženou v Taliansku s kvalifikáciou lekárky.

Bola zvyknutá, že ako žena mohla do prednáškovej sály vojsť až potom, keď sa v nej usadili všetci mužskí kolegovia. Keďže niektorí pravidelne meškali, musela na nich čakať, a tak si nikdy nestihla vypočuť úvodné vety prednášajúcich.

Príbeh sa začína jej štúdiom na lekárskej fakulte, pokračuje programom na psychiatrickej klinike v Ríme, zoznámením s lekárom Guisseppe Montesanom, s ktorým mala neskôr milostný vzťah. Jej nadšenie Séguinom a jeho hračkami, ktoré rozvíjali zmyslové vnímanie detí a motoriku... Dozviete sa aj o Kindergarten, čo sú detské záhradky, kde deti môžu rásť podobne ako rastliny - môžu sa hrať, rozvíjať vlastným tempom, bez zbytočnej prísnosti a ubíjajúcej disciplíny.
Autorka sa sústredila len na štyri roky od 1898 do 1902, kedy porodila syna Marca a vlastne sa rozhodla, že prestane sa venovať medicíne a zameria sa najmä na vyučovanie detí.

Maria Montessori: Učiteľka novej doby je pútavý príbeh o mimoriadnej žene, ktorá sa dokázala presadiť vo svete ovládanom mužmi. Bola vynikajúcou rečníčkou, lekárkou, bojovníčkou za práva žien a neskôr aj pedagogičkou. Celý život bojovala, aby sa s deťmi zaobchádzalo s rešpektom, a vždy vychádzala zo základnej myšlienky, že každé dieťa sa chce učiť.

Milan Buno, knižný publicista