Greta Thunberg zostavila Veľkú knihu o klíme (VIDEO)

Greta Thunberg zostavila Veľkú knihu o klíme (VIDEO)

Švédska aktivistka Greta Thunberg zozbierala do tejto knihy vyše 100 odborníkov z rôznych oblastí, ktorí ukazujú, čo sa deje a kam to smeruje, ak nezačneme výraznejšie konať. Či zanecháme naším deťom a vnúčatám zničenú planétu, alebo je ešte čas...
Toto je Veľká kniha o klíme.

Geofyzici, matematici, oceánografi, meteorológovia, inžinieri či ekonómovia na celom svete využívajú svoje odborné znalosti na to, aby porozumeli kríze, ktorej čelíme. Greta Thunberg vytvorila túto knihu v spolupráci s viac ako stovkou odborníkov, aby nám tieto vedomosti sprostredkovala. Spolu odhaľujú „zelené“ podvody na celom svete a vysvetľujú, ako veľmi sme udržiavaní v nevedomosti. Keď získame úplný obraz, budeme môcť konať. Ak štrajk školáčky dokázal podnietiť protesty na celom svete, akú silu potom môžeme mať my všetci spoločne?

Žijeme v najrozhodujúcejšom období ľudských dejín a môžeme dosiahnuť nemožné. No musíme to byť my a musí to byť teraz.

Pozrite si EXKLUZÍVNE video Grety Thunbergovej:


Veľká kniha o klíme sa zaoberá všetkým, od roztápajúcich sa ľadovcov po ekonómiu, od rýchlej módy po ubúdanie živočíšnych druhov, od pandémií po zanikajúce ostrovy, od odlesňovania po úbytok úrodnej pôdy, od nedostatku vody po suverenitu domorodých obyvateľov, od budúcej produkcie potravín po uhlíkový rozpočet – a odhaľuje aktivity tých, ktorí sú zodpovední, aj zlyhania tých, ktorí už mali tieto informácie odovzdať obyvateľom sveta.

Ako nás štát a vlády zavádzajú?

Mnohé stratégie a taktiky prebrali priamo od tabakového priemyslu vrátane „vyberania čerešničiek“ a dezinterpretácie vedeckých údajov. Pozývaním okrajových vedcov na vytvorenie ilúzie vedeckej diskusie, ktorá nemala s vedou nič alebo len veľmi málo spoločného. Financovaním výskumov zameraných na odvrátenie pozornosti od primárnych príčin klimatickej zmeny. Poškodzovaním dôveryhodnosti klimatických vedcov a falošným vykresľovaním priemyslu fosílnych palív ako podporujúceho „rozumnú vedu“, a nie chrániaceho svoje zisky. Pozornosť od svojej úlohy tiež odvracali požadovaním, aby obyvatelia prevzali „osobnú zodpovednosť“ a „znížili svoju uhlíkovú stopu“.

Bodaj by si Veľkú knihu o klíme z vydavateľstva Ikar prečítalo čo najviac ľudí. Lebo ako tvrdí Greta, „prvý krok pri riešení krízy nie je hodnotiť celkovú situáciu alebo okamžité konať. To bude až potom. Prvý krok je uvedomiť si, že sme v kríze. A tak ďaleko sme sa ešte nedostali. Ešte si neuvedomujeme naliehavosť klimatickej situácie. Neuvedomujeme si, že už sme v klimatickej kríze...“
Každý môžeme niečo urobiť...

Len 20 firiem je zodpovedných za tretinu všetkých emisií uhlíka. Na čele rebríčka sú spoločnosti Saudi Aramco, Chevron, Gazprom a ExxonMobil.

V podobných analýzach však chýbajú domácnosti a jednotlivci, ktorí nesú zodpovednosť za to, že kupujú to, čo tieto korporácie predávajú, a za to, že si zvolili takéto vlády. Tie analýzy nemapujú ľudí, ktorých nadmerná, nezmyselná, často až samopašná spotreba ničí planétu, ľudí, ktorých domy, autá, špajze a šatníky sú nadmieru. Takí ľudia sa musia zmeniť. Oni prehnaný konzum nevidia ako prapríčinu ničenia našej planéty.

Viac ako 60 percent emisií skleníkových plynov vzniká zo spotreby domácností. Takmer štyri pätiny pôdy, materiálov a vody spotrebujú domácnosti, pričom najväčšiu zodpovednosť za emisie majú tí najbohatší.
Naša kultúra si cení pohodlie, oceňuje nadbytok, podporuje mamon a skrýva pred nami skutočnú cenu nášho životného štýlu – ignorujúc skutočnosť, že najhoršie dôsledky budú znášať zvieratá a ľudia v nasledujúcich generáciách. Príliš veľa ľudí konzumuje všetkého príliš veľa. Príliš veľa sa plytvá. Majú príliš veľa a príliš bezstarostný život...

Milan Buno, knižný publicista