Europoslanci schválili viac munície pre Ukrajinu

Parlament vo štvrtok podporil návrh zákona na zvýšenie európskej výroby munície a rakiet.

Cieľom zákona o podpore výroby munície (ASAP) je urýchliť dodávky munície a rakiet na Ukrajinu a pomôcť členským štátom obnoviť ich arzenály. Zavedením cielených opatrení vrátane financovania vo výške 500 miliónov eur je cieľom ASAP zvýšiť výrobnú kapacitu EÚ s cieľom riešiť súčasný nedostatok výrobkov obranného priemyslu, najmä munície pre delostrelectvo, streliva a ich súčastí.

Európska komisia identifikuje, zmapuje a priebežne bude monitorovať dostupnosť týchto výrobkov obranného priemyslu, ich zložiek a príslušných vstupných urovín. V návrhu sa stanovujú mechanizmy, zásady a dočasné pravidlá na zabezpečenie včasnej a trvalej dostupnosti týchto výrobkov obranného priemyslu pre kupujúcich v rámci Európskej únie.

Účinnosť tohto nariadenia sa vyhodnotí do polovice roka 2024, pričom sa zohľadní vývoj bezpečnostného kontextu. Na základe výsledkov sa môže zvážiť predĺženie týchto opatrení a pridelenie dodatočného rozpočtu.

Európska komisia predložila legislatívu ASAP 3. mája 2023 a poslanci Európskeho parlamentu sa v tom istom mesiaci dohodli, že spustia proces naliehavého postupu Parlamentu s cieľom urýchliť schválenie návrhu zákona.