Sociálna poisťovňa zverejnila výšku tohtoročného 13. dôchodku

Sociálna poisťovňa zverejnila výšku tohtoročného 13. dôchodku Ilustr. foto: FS

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už vypláca 13. dôchodky podľa platnej legislatívy. To znamená, že ich vypláca poberateľom všetkých dôchodkových dávok podľa existujúcich pravidiel, teda vo výške od 300 do 50 eur v závislosti od výšky riadneho dôchodku. Poberatelia dôchodkov dostávajú takýto 13. dôchodok teraz, počas novembra v riadnych výplatných termínoch od 2. do 24. v mesiaci. Sociálna poisťovňa tak postupuje podľa legislatívy, ktorá je v súčasnosti zatiaľ stále platná.

13. dôchodok v priemernej výške predstavuje legislatívnu novinku, ktorá je v súčasnosti v štádiu návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a nachádza sa v úvode legislatívneho procesu. Nové pravidlá pre výplatu 13. dôchodku v priemernej výške by mali byť schválené vládou a parlamentom na budúci rok, teda v roku 2024. V momente ako sa tak stane, bude Sociálna poisťovňa o jeho zavedení do praxe informovať.

Aký bude váš 13. dôchodok v novembri 2023? Kalkulačka Sociálnej poisťovne vám ho vypočíta: https://www.socpoist.sk/news/aky-bude-vas-13-dochodok-v-novembri-2023-kalkulacka-socialnej-poistovne-vam-ho-vypocita