Rakovine možno predchádzať očkovaním

Európska komisia dnes predkladá odporúčanie na podporu členských štátov v ich úsilí predchádzať rakovine prostredníctvom očkovania.

Zameriava sa najmä na podporu dvoch kľúčových očkovaní, ktoré môžu zabrániť vírusovým infekciám, ktoré môžu viesť k rakovine: proti ľudským papilomavírusom (HPV) a vírusu hepatitídy B (HBV), ako aj zlepšenie monitorovania miery pokrytia. Odporúčanie je súčasťou európskeho plánu na boj proti rakovine, ktorý je kľúčovým pilierom európskej zdravotnej únie. Odhaduje sa, že približne 40 % prípadov rakoviny v EÚ sa dá predísť. Podľa dnes uverejnenej novej správy sa však v roku 2021 v členských štátoch EÚ venovalo len približne 5 % celkových výdavkov na zdravotníctvo.