Zuzana Čaputová: Prijatie novely Trestného zákona je zlou správou pre Slovensko

Zuzana Čaputová: Prijatie novely Trestného zákona je zlou správou pre Slovensko Ilustr. foto: KP SR

K prijatiu novely Trestného zákona sa vyjadrila prezidentka:

"Prijatie novely Trestného zákona je zlou správou pre Slovensko a všetkých jeho občanov. Nič na tom nezmenili ani na poslednú chvíľu predložené pozmeňujúce návrhy koaličných poslancov. Bez odbornej oponentúry pripravená novela v oblasti trestného práva môže spôsobiť celospoločenské škody a nezvratné zásahy do práv osôb poškodených trestnou činnosťou. Mrzí ma, že poslanci vládnej koalície nevypočuli hlasy verejnosti ani odbornej obce po stiahnutí novely z rokovania.
Podrobnosti: Parlament schválil kritizované zmeny v trestnom zákone

Považujem za neakceptovateľné, aby sa takéto závažné zmeny v trestnej politike štátu diali bez riadneho legislatívneho procesu. Náš právny poriadok pripúšťa skrátené legislatívne konanie iba ako výnimočný nástroj, a to len za podmienky, že je prítomný aspoň jeden z dôvodov uvedený zákonom. Som presvedčená, že v tomto prípade žiadny takýto dôvod neexistoval. Návrh bol navyše do poslednej chvíle menený rozsiahlymi pozmeňujúcimi návrhmi, a to aj tesne pred jeho schvaľovaním v parlamente. Na jeho príprave sa podieľali a za zmeny hlasovali aj poslanci, ktorým táto novela zlepší ich procesné postavenie v prebiehajúcich trestných konaniach, čo rovnako považujem za neprípustné.

Vzhľadom na uvedené dôvody preto zvážim všetky ďalšie možnosti svojho postupu, a to s jediným cieľom, aby tento zákon vôbec nenadobudol účinnosť."