EP: EU musí aktívne podporovať ruskú demokratickú opozíciu

Európsky parlament dôrazne odsudzuje vraždu Alexeja Navaľného a plne podporuje Júliu Navaľnú v jej odhodlaní pokračovať v jeho práci. V rezolúcii prijatej vo štvrtok poslanci zdôrazňujú, že plnú trestnú a politickú zodpovednosť za Navaľného smrť nesie ruský štát a najmä jeho prezident Vladimír Putin, ktorý by mal byť braný na zodpovednosť.

 

Poslanci varujú, že zabitie Alexeja Navaľného je ďalším znakom rastúcej a systematickej represie v Rusku a požadujú nezávislé a transparentné medzinárodné vyšetrovanie jeho vraždy s cieľom odhaliť pravdu, zabezpečiť zodpovednosť a spravodlivosť.

Podľa rezolúcie je ruský politický systém kontrolovaný konsolidovaným autoritárskym režimom s rozmáhájúcou sa korupciou, ktorý využíva zmanipulované voľby, aby navodil zdanie demokracie a sústreďuje všetku moc v rukách Vladimíra Putina.

Je potrebné podporovať demokratickú opozíciu v Rusku, tvrdia poslanci

Zdôrazňujúc, že ruský ľud nemožno zamieňať s „vojnychtivým, autokratickým a kleptokratickým režimom Kremľa“, poslanci vyjadrujú solidaritu so všetkými tými v Rusku i mimo neho, ktorí napriek zámerne brutálnym represiám a vážnym osobným dôsledkom naďalej nachádzajú odvahu hovoriť pravdu.

Podľa poslancov Alexej Navaľný stelesňoval boj za slobodu Ruska a za demokraciu v Rusku svojím snom o „krásnom Rusku budúcnosti“. Poslanci vyzvali EÚ a jej členské štáty, aby naďalej preukazovali neprekonateľnú solidaritu a aktívne podporovali nezávislú ruskú občiansku spoločnosť a demokratickú opozíciu.

Takisto naliehavo vyzvali členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o nájdenie uskutočniteľných spôsobov oslobodenia tých, ktorú sú uväznení a potláčaní, najmä chorých alebo politických väzňov, ktorí boli mučení, vrátane možnej výmeny väzňov.

Podpora Ukrajiny je najlepšou odpoveďou pre Kremeľ

Od začiatku rozsiahlej invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022 ruské orgány zintenzívnili represie voči opozičným hlasom v krajine, varujú poslanci, ktorí chcú, aby EÚ, jej členské štáty a podobne zmýšľajúci partneri na celom svete pokračovali v politickej, hospodárskej, finančnej a vojenskej podpore Ukrajiny, čo je podľa nich najlepšia odpoveď na súčasné represívne a agresívne praktiky kremeľského režimu. Rozhodujúce víťazstvo Ukrajiny môže viesť ku skutočným zmenám v Ruskej federácii, najmä k deimperializácii, dekolonializácii a refederalizácii, ktoré sú nevyhnutnými podmienkami na nastolenie demokracie v Rusku.

Parlament vyzýva Komisiu, a najmä Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby vypracovali proaktívnu dlhodobú strategickú politiku voči Rusku, ktorá bude účinne reagovať na súčasnú realitu vzťahov medzi EÚ a Ruskom, situáciu v oblasti ľudských práv v Rusku a na potrebu podpory ruskej občianskej spoločnosti a zástupcov opozície v exile.