Islamista v televízii: Len mu odrezali hlavu, a čo ako?

Česká televize dala prostor expertu — arabistovi Petru Pelikánovi. Bohužel ten expert opovržlivě mluvící o našich vojácích a banalizujících vraždu amerického novináře je také muslim a honorární konzul muslimské země v ČR a v diskusi absolutně neměl protiváhu.