RVR má nový systém na nahrávanie a archiváciu vysielania TV staníc

RVR má nový systém na nahrávanie a archiváciu vysielania TV staníc

Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorá posudzuje či vysielatelia dodržujú zákon, musí vysielateľom dokázať, že k porušeniu zákona vo vysielaní došlo.

 

 

Vysielatelia sú povinní dodávať záznamy vysielania, na základe ktorých rada rozhoduje o porušeniach zákona. Často vysielatelia záznamy nedodali a televízia JOJ používanie vlastného nahrávacieho systému rady spochybňovala.

Rada si pri niektorých vysielateľoch nahráva vysielanie sama, aktuálne systém modernizuje. „Pokiaľ nie je tato otázka z právneho hľadiska úplne uzavretá, robíme pri deviatich vysielateľoch paralelne vlastný záznam a aj si žiadame záznam od vysielateľov, aby zistený skutkový stav nemohol byt žiadnym spôsobom spochybňovaný. Pri ostatných približne 130tich vysielateľoch vlastný záznam z kapacitných dôvodov nevyhotovujeme a monitoring vykonávame zo záznamov poskytnutých vysielateľmi," povedal riaditeľ kancelárie Ľuboš Kukliš.

RVR si aktuálne od spoločnosti Lomtec.com objednala vytvorenie systému na nahrávanie a archiváciu vysielania deviatich slovenských televíznych staníc - Jednotka, Dvojka, Markíza, Joj, TA3, Doma, Joj Plus, Dajto a Wau. „Riešenie, ktoré sme dodali pre Radu pre vysielanie a retransmisiu, umožňuje nepretržité simultánne nahrávanie vysielania všetkých staníc a archiváciu záznamov po dobu 45 dní," povedal Tomáš Kovaľ zo spoločnosti Lomtec.com.

Do záznamu sa vkladá informácia o dátume a čase nahrávania.