e-Government po slovensky: Statky - zmätky

Operačný program Informatizácia spoločnosti pod taktovkou Úradu vlády a Ministerstva financií počas celého plánovacieho obdobia zohral viac úlohu brzdy ako motora informatizácie verejnej správy. Až v poslednom roku realizácie eviduje program zrýchlenie čerpania. Podľa riaditeľa Sekcie operačných programov Úradu vlády nastavenie projektov vytvára predpoklad pre ich včasné ukončenie a vyčerpanie vyčlenenej sumy 843 595 405 eur do konca tohto roka.

Viac: http://stanohornik.blog.sme.sk/