Ktorí operátori sú združení v APKT?

 

 

APKT - Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií (APKT) je stavovskou organizáciou združujúcou káblových operátorov na Slovensku. Vznikla v roku 1998 a v súčasnosti má 22 členov (traja pridružení členovia), ktorí poskytujú káblové televízne, internetové a telefónne služby 350 000 domácnostiam a organizáciám na celom území Slovenskej republiky. Poslaním APKT je podporovať vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi káblovými operátormi a popri tom presadzovať a obhajovať záujmy svojich členov vo vzťahu k verejnosti, ako aj legislatívnym a regulačným orgánom.

Riadni členovia: UPC, Martico, Vares, Slovanet, Tes Media, Kates, Kabsen, Stavebné bytové družstvo Šaľa, Kabel Telekom, Progres, Antechnet, Krom-sat, Mlok-Levice, Peremedia, Santov, S-team, Ing. Július Pereszlényi
Pridružení členovia: Axocom, Mega Max Media, Huawei Technologies Slovakia
Čestný člen: Tibor Orlovsky