Komisia investuje 3,9 milióna EUR na podporu investigatívnej žurnalistiky a slobody médií

Komisia investuje 3,9 milióna EUR na podporu investigatívnej žurnalistiky a slobody médií Ilust. foto: Omediach.com

Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie návrhov vo výške 3,9 milióna EUR na ďalšiu podporu cezhraničnej investigatívy, ako aj na zmapovanie a riešenie porušovania slobody tlače a médií.

„Novinári viac ako kedykoľvek predtým čelia hrozbám, od online obťažovania až po fyzické útoky, od politického tlaku až po nedostatok istoty zamestnania. Keď sú novinári ohrození, demokracia je ohrozená. Preto financujeme projekty, ktoré budú priamo podporovať novinárov, ktorí to potrebujú, prostredníctvom právnej a praktickej pomoci, ako aj grantov na cezhraničnú investigatívu," povedala podpredsedníčka Komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.

Cieľom výzvy je napríklad právna a materiálna podpora odbornej prípravy investigatívnych novinárov, podpora výmeny obsahu, spoluvytváranie a preklad novinárskych diel všeobecného záujmu a monitorovanie porušovania slobody tlače a médií za účelom zabezpečiť, aby sa širokej verejnosti a európskym inštitúciám poskytovali spoľahlivé a komplexné informácie.

Do výzvy sa môžu zapojiť mimovládne organizácie, medzinárodné organizácie a akademická obec, pričom sa očakáva, že v každom projekte budú partneri z najmenej dvoch krajín s koordinátormi projektov so sídlom v EÚ. Táto výzva na predkladanie návrhov je súčasťou série projektov spolufinancovaných EÚ na podporu plurality a slobody médií. Lehota na predloženie je 20. januára 2021.