Novinári sa môžu prihlásiť do súťaže o cenu Lorenza Nataliho za žurnalistiku

Novinári sa môžu prihlásiť do súťaže o cenu Lorenza Nataliho za žurnalistiku

Od dnešného dňa je možné podávať prihlášky do súťaže o jednu z najznámejších novinárskych cien na svete – cenu Lorenza Nataliho za žurnalistiku.

Táto cena sa pod záštitou Európskej komisie udeľuje novinárom z celého sveta za ich odvážne spravodajstvo a príbehy o ľuďoch a planéte, ktoré poukazujú na niektoré z najväčších výziev dneška a upozorňujú na inšpirujúce spôsoby ich riešenia. Lehota na zaslanie prihlášok sa končí 19. apríla 2021. Víťazi získajú 10 000 eur.

„Európska únia presadzuje slobodu prejavu v Európe a na celom svete. Cenou Lorenza Nataliho za žurnalistiku odmeňujeme novinárov, ktorí často podstupujú veľké osobné riziko, aby podali správy a podelili sa o príbehy odhaľujúce problémy nespravodlivosti, nerovnosti a zhoršovania stavu životného prostredia. Príbehy, ktoré takisto poukazujú na inšpirujúce reakcie ľudí. Ak ste v minulom roku ako novinár či novinárka zverejnili podobný príbeh, vyzývam vás, aby ste sa prihlásili do súťaže,“ povedala Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová.

Cenou Lorenza Nataliho za žurnalistiku sa už takmer tri desaťročia oceňujú kvalitné a odvážne správy o témach, ako sú:

- boj proti nerovnosti a chudobe a vytváranie pracovných miest;
- podpora udržateľného rozvoja, ktorý rešpektuje ľudí a planétu;
- ochrana životného prostredia, biodiverzity a klímy;
- pripojenie ľudí k internetu a pomoc pri podnikaní online;
- zlepšovanie prístupu k vzdelávaniu, odbornej príprave a zdravotnej starostlivosti;
- posilňovanie mieru, demokracie a ľudských práv.

Ak ste novinár alebo novinárka, môžete sa prihlásiť v jednej z týchto troch kategórií:

Hlavná cena: za príspevok uverejnený v médiu so sídlom v jednej z partnerských krajín EU;
Európska cena: za príspevok uverejnený v médiu so sídlom v členskom štáte EU;
Cena pre najlepšieho začínajúceho novinára: za príspevok od novinára mladšieho ako 30 rokov uverejnený v médiu so sídlom v členskom štáte EU alebo v niektorej z jej partnerských krajín.

Ako sa môžem prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete online. Prihlášky môžete podávať od dnešného dňa 1. marca do 19. apríla 2021 do 23:59 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). Prihlásiť sa môžte tu.

Kto vyberá víťazov?

Víťazov z každej kategórie vyberá veľká porota zložená z uznávaných novinárov a odborníkov na medzinárodný rozvoj z celého sveta.

Víťaz z každej kategórie dostane 10 000 eur. Víťaz ceny pre najlepšieho začínajúceho novinára navyše získa možnosť vyskúšať si prácu v jednom z partnerských médií.

Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní ceny Lorenza Nataliho za žurnalistiku.

Súťaž o Cenu Lorenza Nataliho za žurnalistiku začala Európska komisia v roku 1992 s cieľom vzdať poctu a osláviť vynikajúce výsledky v oblasti spravodajstva o otázkach udržateľného rozvoja. Cena je pomenovaná po Lorenzovi Natalim, bývalom komisárovi pre rozvoj a obhajcovi slobody prejavu, demokracie, ľudských práv a rozvoja. Natali pôsobil v rokoch 1977 – 1989 ako komisár a počas svojho posledného štvorročného funkčného obdobia vytvoril širokú sieť vzťahov s vládami a vedúcimi predstaviteľmi afrických, karibských a tichomorských krajín (AKT).

Víťazmi minuloročného ročníka sa stali Dayu Zhang v kategórii Hlavná cena – za príbeh o protestoch v Hongkongu v roku 2019; Cécile Schilis Gallegová a Marion Gueganová – v kategórii Európska cena – za spravodajstvo o nepriateľskom prostredí, ktorému čelia novinári podávajúci správy o banskej ťažbe; a Shola Lawalová ako najlepšia začínajúca novinárka za spravodajstvo o nebezpečných podmienkach, ktorým čelia africkí migranti na ceste do Severnej Ameriky.