Členské štáty musia urobiť viac pre implementáciu odporúčaní o bezpečnosti novinárov

Členské štáty musia urobiť viac pre implementáciu odporúčaní o bezpečnosti novinárov Ilustr. reprofoto: EP

Krajiny, ktoré urobili málo pre implementáciu dva roky starého odporúčania Európskej komisie o bezpečnosti novinárov, musia teraz rýchlo prikročiť k ochrane novinárov a bojovať proti beztrestnosti za násilné trestné činy proti nim, uvádzajú vo vyhlásení Reportéri bez hraníc (RSF). Po kontaktovaní organizáciou Slovensko a BUlharsko podrobne informovali o opatreniach, ktoré plánujú prijať, ale Malta a Poľsko ponúkli len vágne sľuby, tvrdí RSF.

Európska komisia vydala svoje odporúčanie o bezpečnosti novinárov pred dvoma rokmi, 16. septembra 2021, po vraždách štyroch novinárov v Európe počas predchádzajúcich štyroch rokov – Daphne Caruana Galizia na Malte, Jána Kuciaka na Slovensku, Giorgosa Karaivaza v Grécku a Petra R. de Vries v Holandsku.

Po dvoch rokoch je jasné, že konkrétne nové opatrenia na ochranu ľudí z médií sú stále príliš zriedkavé v štyroch prioritných oblastiach analyzovaných RSF:

- pokrok vo vyšetrovaní zločinov násilia voči novinárom;
- spolupráca medzi orgánmi a mediálnou komunitou;
- podporné služby pre novinárov;
- opatrenia na zaistenie ich bezpečnosti pri pokrytí protestov.

RSF analyzovala implementáciu odporúčania na vzorke desiatich krajín s rôznym umiestnením v indexe slobody tlače RSF 2023: Bulharsko (71.), Francúzsko (24.), Nemecko (21.), Grécko (107.), Taliansko (41.), Malta ( 84.), Poľsko (57.), Slovensko (17.), Španielsko (36.) a Švédsko (4.). Po kontakte zo strany RSF bulharská, maltská, poľská a slovenská vláda urobili nové prísľuby.

"Hoci vítame nové záväzky niektorých vlád, pri druhom výročí odporúčania EÚ o bezpečnosti novinárov nie je čo oslavovať. Ľutujeme, že vnútroštátne orgány sa len málo poučili z vrážd štyroch európskych novinárov a mnohých hrozieb zaťažujúcich mediálnych profesionálov. Vyzývame vlády, aby urýchlili implementáciu odporúčania z roku 2021,“ povedal Pavol Szalai vedúci oddelenia RSF pre EÚ-Balkán.

Pokiaľ ide o opatrenia, štyri z vlád, ktorých sa RSF pýtalo, uviedli, že urobia viac pre bezpečnosť novinárov.

Slovenské orgány informovali, že pripravujú interné postupy na ochranu reportérov počas protestov, revíziu školení poskytovaných sudcom a vytvorenie „stálej pracovnej skupiny“ na „koordináciu a hodnotenie účinnosti týchto opatrení“.

Hovorkyňa bulharského kabinetu Konstantina Marková uviedla, že medzirezortná pracovná skupina pre ochranu novinárov bola spustená tento rok v lete a že „bude pokračovať v práci na kľúčových odporúčaniach“. Táto iniciatíva je v súlade s vlnou tzv. pozitívnych signálov, ktoré už bulharská vláda vyslala v júli a auguste.

Jej maltský náprotivok pre RSF povedal, že Malta „aplikovala a uplatňuje opatrenia prijaté Európskou komisiou“ a že je „odhodlaná prijať právne zmeny“. Maltská vláda však odmieta zverejniť správu o reformách slobody tlače, ktorú vypracoval poradný orgán o prijatí odporúčaní vyplývajúcich z verejného vyšetrovania po vražde Caruany Galiziovej v roku 2017.

Poľské ministerstvo kultúry uviedlo, že sa domnieva, že poľská legislatíva je už v súlade s mnohými ustanoveniami európskeho odporúčania, a oznámilo, že v súčasnosti je v štádiu zhromažďovania údajov o osvedčených postupoch iných štátnych inštitúcií zodpovedných za uplatňovanie odporúčania pred zvažovaním legislatívnych zmien.

Štyri odporúčania RSF na ochranu novinárov

S cieľom pokročiť v implementácii európskych odporúčaní RSF žiada členské štáty, aby:

- vykonávali nezávislé, efektívne a transparentné vyšetrovanie trestných činov násilia voči novinárom. Zatiaľ čo Francúzsko, Nemecko, Španielsko a Švédsko vo veľkej miere rešpektujú túto zásadu, úroveň, na ktorej sú tieto trestné činy stíhané, je len mierna v Taliansku, nízka v Grécku, na Malte, v Poľsku, na Slovensku a žiadna v Bulharsku. Napriek určitému pokroku v súdnictve objednávatelia vrážd Daphne Caruanovej Galiziovej v roku 2017, Jána Kuciaka v roku 2018 a Giorgosa Karaivaza v roku 2021 odsúdení.

- vytvárať alebo podporovať mechanizmy spolupráce medzi novinármi s cieľom zvýšiť ich bezpečnosť. S povzbudením a podporou RSF sa takéto iniciatívy od roku 2021 začali vo viacerých krajinách vrátane Francúzska, Grécka, Slovenska a Španielska. Takéto systémy už existovali v Nemecku, Taliansku a Švédsku predtým, ako Európska komisia vydala svoje odporúčanie. Systematická spolupráca medzi úradmi a novinármi neexistuje v Bulharsku, na Malte a v Poľsku.

- spustenie a podpora špecializovaných asistenčných služieb pre ohrozených novinárov. Hoci sa tieto služby poskytujú – často s priamou účasťou mimovládnych organizácií, ako je RSF – vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, na Slovensku a vo Švédsku, orgány ich dostatočne nepodporujú. Ešte horšie je, že novinári v Bulharsku, Grécku, na Malte, v Poľsku a Španielsku nemajú žiadny špecializovaný systém a na národnej úrovni sa môžu odvolávať len na organizácie pre ľudské práva.

"Prijmite konkrétne opatrenia na ochranu novinárov, keď informujú o protestoch. Vnútroštátne orgány by mali najmä organizovať školenia pre políciu, prokurátorov a sudcov, vypracovať stratégiu na zmiernenie rizika pre novinárov a zabezpečiť účinnú komunikáciu medzi políciou a novinármi počas protestov. Hoci tieto odporúčania boli do určitej miery prijaté vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Slovensku a Švédsku, nezabránili násiliu voči reportérom. Vo Francúzsku od roku 2021 polícia a demonštranti napadli desiatky reportérov, zatiaľ čo v Nemecku a Taliansku na reportérov zaútočili najmä extrémistické skupiny," upozorňuje RSF.

Pokiaľ je RSF vedomé, v Bulharsku, Grécku, na Malte, v Poľsku, na Slovensku a v Španielsku nebola implementovaná žiadna stratégia vzdelávania ani znižovania rizík.