ESĽP dal za pravdu novinárovi

ESĽP dal za pravdu novinárovi Foto: HN

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) dal za pravdu novinárovi Arpádovi Soltészovi v spore so Slovenskou republikou. Ide o spor z roku 2003, ktorý sa týka článku z Národnej obrody o zmiznutí podnikateľa v roku 1997.

 

Ako píšu Hospodárske noviny, súdna inštancia Rady Európy pripomenula, že ide o novinára slovenskej štátnej príslušnosti, ktorý v júni 2003 publikoval v denníku Národná obroda článok týkajúci sa zmiznutia Vladimíra Bachledu (majiteľa Tatravagónky a prednostu okresného úradu v Poprade), ku ktorému došlo v máji 1997.

 

V máji 2001 Soltész získal notársky overené vyhlásenie od bývaléhošéfa krajskej kriminálky v Prešove, zapojeného do pátrania po nezvestnom Bachledovi a napísal následne o tom do Národnej obrody článok. V článku Soltész napísal, že noviny majú dôkazy o zapletení právnika do prípadu zmiznutia Bachledu. Dnes je Soltész komentátorom denníka Hospodárske noviny.

"Podľa ESĽP dokument obsahoval viacero tvrdení predpokladajúcich, že do zmiznutia Bachledu bol zapletený praktizujúci právnik a podnikateľ Pavol Ovšonka," píšu Hospodárske noviny.

Právnik s tým nesúhlasil a zažaloval noviny aj novinára Soltésza za urážku na cti. Prvostupňový súd mu dal za pravdu a Soltész mal zaplatiť odškodné spolu so súdnymi trovmi vo výške milión korún. Po odvolaní sa prípadom zaoberal krajský súd, ktorý znížil odškodné na 100 tisíc korún a súdne trovy 400 tisíc korún, ktoré Soltész aj zaplatil.

Národná obroda medzi tým zanikla.

Soltész sa proti rozhodnutiu odvolal, ale Ústavný súd jeho žiadosť v júni 2008 zamietol. Novinár preto podal sťažnosť na ESĽP pre údajné porušenie slobody prejavu.

ESĽP došlo k porušeniu článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach.  "Rozhodnutie ESĽP považujem nielen za svoje osobné víťazstvo, ale aj za víťazstvo novinárskej obce. Ukazuje sa, že pravdy by sa mali báť tí, ktorým môže poškodiť ich dobrú povesť a občiansku česť, nie novinári," povedal Soltész pre Omédiách.com.


Súd priznal Soltészovi odškodné 14.463 eur ako majetkovú ujmu, 5850 eur ako nemajetkovú ujmu a 3935,10 eur za súdne trovy a náklady.