Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu z 8. novembra

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- uložila sankciu – pokutu 15 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu V siedmom nebi dňa 13. 4. 2016, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania, konkrétne prezentovaním informácií o súkromí, striedaní zariadení poskytujúcich ústavnú starostlivosť, traumatických zážitkoch a problematickej psychike účinkujúcich detí, zasiahol do ľudskej dôstojnosti účinkujúcich detí;

- uložila sankciu – pokutu 1 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba WAU) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (štátny jazyk), ku ktorému došlo dňa 4. 5. 2016 tým, že odvysielal program Graceland (I. séria; 5. epizóda) s českým dabingom;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním programu O 5 minút 12 dňa 20. 3. 2016;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Spor o rozsudok v programe Televízne noviny dňa 20. 4. 2016;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v súvislosti s vysielaním programu V politike dňa 14. 2. 2016, teda počas volebnej kampane, tým, že program nebol odvysielaný spôsobom ako mimo kampane, a mohol ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech kandidujúcich politických strán SMER-SD, MOST-HÍD, KDH, SNS, #SIEŤ;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 5. 9. 2016 v čase o cca 19:32 hod odvysielaním programu Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;

- uznala za neopodstatnené 5 sťažností resp. ich časti.